חל"ת

מעסיק יקר,

הרינו להדגיש כי עובד היוצא לחל"ת אשר לא יירשם לעניין חופשתו לא יקבל כל תגמול.

על העובד להתייצב באתר שרות התעסוקה באופן מקוון (האתר מתקשה לעמוד בעומס, יש לנסות עד שמצליחים) ולהגיש תביעה באתר הביטוח הלאומי.

על העובד לעקוב אחרי הטיפול בתביעה דרך האזור האישי באתר הביטוח הלאומי.

בברכת בריאות איתנה.