ליקטנו עבורכם עדכונים חיוניים מרשויות המדינה :

בנק ישראל  

 לאור הפנייה של נגיד בנק ישראל ושל המפקחת על הבנקים אל המערכת הבנקאית בשבוע שעבר, בנקים החלו להציע לציבור הרחב שירותים שונים בעקבות המצב:


 הקלות בתשלום החזרי משכנתאות - תוך דחיה של התשלום השוטף לתקופה של מספר חודשים;

הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים - שנקלעו לבעיית נזילות עקב המצב- במסגרת הקרן לעסקים קטנים שמפעילה המדינה (פרטים בהמשך חוזר זה), ובתוכניות עצמאיות ייעודיות שבנקים יצרו לטובת עסקים; 

מתן שירותי שליחים ללקוחות הנמצאים בבידוד.

שירותים נוספים שיתאפשרו בימים הקרובים, בעקבות הקלות רגולטוריות שהפיקוח על הבנקים מפרסם היום:

א. הקלה במגבלות על הלוואות למשקי בית לכל מטרה, במשכון דירה- במטרה לתת מענה לצורכי האשראי של משקי הבית, בנק יהיה רשאי להעניק הלוואה לכל מטרה במשכון דירה (כלומר, הרחבת המשכנתא הקיימת של הלקוח, שלא לצורך רכישת דירה), בשיעור מימון עד 70% (טרם ההקלה המגבלה היא שיעור מימון של 50%). מתן ההלוואה בהתאם להקלה זו יהיה כפוף להצהרת הלווה כי החריגה משיעור מימון של 50% אינה למטרת רכישת דירה נוספת (דירה להשקעה).

ב. הגדלת מסגרות אשראי למשקי בית ולעסקיםבנק יהיה רשאי להגדיל ללקוח את מסגרת האשראי באופן חד צדדי, באותם תנאים בהם ניתנה המסגרת הקיימת, ובכך להקל על לקוחות שיקלעו לקשיים תזרימיים, או שעלולים לחזור להם שיקים מחוסר כיסוי. בנק שיעשה זאת יציג ללקוח מסמך המתעד את הגדלת המסגרת, גובה המסגרת החדשה ושיעור הריבית שיחול עליה.

ג. הקלה שתאפשר לכלל הציבור לבצע פעולות בנקאיות מבלי להגיע לסניפיםעל פי ההוראות הקיימות, הצטרפות לשירותים בנקאיים מרחוק, ללא הגעה בסניף ובאמצעות "בנקאות בתקשורת", נעשית אך ורק ביוזמת הלקוח. כדי לאפשר בעת הזו לכלל הלקוחות לבצע פעולות בנקאיות מרחוק מבלי צורך להגיע לסניף בנקים יוכלו להציע לכלל הלקוחות להצטרף מרחוק ל"בנקאות בתקשורת", לצורך קבלת מידע ולצורך ביצוע פעולות באמצעות הטלפון, אתר האינטרנט, והאפליקציה הבנקאית.

ד. אספקה סדירה של מזומנים במכשירים אוטומטייםבכדי להמשיך ולשמור על אספקה סדירה של שירותי מזומן ללקוחות באמצעות הכספומטים, בנק ישראל מאפשר באופן זמני לשנות את תמהיל השטרות במכשירי המשיכה האוטומטיים       (למשל, להפחית בשטרות בערכים של 20 ו-50 ₪, ולהגדיל את כמות השטרות בערכים של 100 ו-200 ₪) כך שכל מכשיר יכיל בתוכו סכום כספי מקסימלי, ולקוחות יוכלו לצמצם את תדירות ההגעה שלהם למכשיר הכספומט הבנקאי.

ה. הקלות (עתידיות) על לקוחות שחזרו להם שיקים- במידה ויוכרז אירוע חירום אזרחי (לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה), הפיקוח על הבנקים יעשה שימוש בסמכותו להנחות את הבנקים לא להגביל חשבון או בעל חשבון בגין שקים שסורבו (תקופת ההשעיה מוגבלת בחוק ל-90 יום).

ו. הלוואות לקבלניםבמטרה לתמוך בהמשך פעילות ענף הנדל"ן ולסייע לקבלנים לעמוד בצרכי המימון המתגברים, לנוכח הצפי של מחסור בעובדים ועיכובים בבניה, בנקים יוכלו להגדיל את האשראי לענף הבינוי והנדל"ן, כך שסך האשראי (בניכוי תשתיות לאומיות) יעלה משיעור של 20% ל- 22% מסך כל תיק האשראי של הבנק (סך המגבלה, כולל תשתיות, תעמוד על 24%). הקלה זו תאפשר למערכת הבנקאית להגדיל את האשראי לענף בהיקף של כ-15 מיליארדי שקלים.

  •  

נדגיש, שההקלות נועדו לאפשר לבנקים את הגמישות העסקית הנדרשת בעת הזו לטובת מתן השירותים לציבור, אך אשראי יועמד על-ידי כל בנק רק לאחר ביצוע הערכת הסיכונים בכל מקרה לגופו. 

הלוואות בערבות מדינה

 

מטרת ההלוואה – מימון הון חוזר להתמודדות עם קשיי תזרים כתוצאה מהשפעת נגיף הקורונה (מסלול ייעודי).

הסיכוי לקבל – בעיקר עסקים שיש להם דוחות רווחיים בשנתיים האחרונות ושלא חזרו להם שיקים בשנה האחרונה.

סכום הלוואה מקסימלי – עד 500,000 ₪ או עד 8% מהמחזור השנתי האחרון – הגבוה מביניהם.

פיקדון מקסימלי – עד 10% מגובה ההלוואה.

תקופת הלוואה מקסימלית – עד 5 שנים.

דחיית תשלום קרן ההלוואה – עד 6 חודשים.

עסק שיש לו כבר הלוואה מהקרן (בכל מסלול) – אם עברו שנתיים וחצי – זכאי לקבל את מלוא הסכום מהקרן במסלול זה כולל פירעון של ההלוואה הקיימת. אם עדיין לא עברו שנתיים וחצי – זכאי להשלמה של סכום ההלוואה לזכאות מלאה, כמצויין לעיל.

זמני טיפול – הליך מזורז לקבלת אישור מהבנק – מקסימום 9 ימי עבודה.

אגרה – פטור מתשלום אגרת בדיקה כלכלית במסלול הרגיל בסכום של 250 ₪.

 

תנאי סף :

  • עוסק מורשה / חברה / שותפות / עמותה.
  • מחזור מכירות שנתי נמוך מ – 100 מיליון ₪.
  • חשבון העסק או מי מבעלי המניות אינו מעוקל או מוגבל.
  • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק או הסדר נושים ולא מנהלים כנגדו הליכי הוצאה לפועל.

ניתן להגיש את הבקשה לבד או בסיוע יועץ פיננסי או בסיוע יועצי "מעוף" הכפופים למשרד הכלכלה בעלות של כ – 500 ש"ח. ניתן להיכנס לאתר משרד הכלכלה ולהשאיר פרטים בטופס ייעודי או להתקשר למוקד החירום של "מעוף" *8794 (פועל 24 שעות ביממה) ולהשאיר פרטים ויועץ יחזור אליכם לפתיחת התהליך.

חל"ת ובידוד – הבהרות 

  • בעל שליטה בחברה אינו זכאי, על פי חוק, לדמי אבטלה. (בעל שליטה = המחזיק מעל 10% ממניות החברה).
  • יש ליידע את העובדים שנמצאים בחל"ת כי עליהם להירשם במהרה באתר שירות התעסוקה כדי לצבור זכות לדמי אבטלה. עקב פניות רבות לאתר שירות התעסוקה, הוא קורס מידי פעם, לכן יש להתמיד בנסיונות עד שמצליחים להירשם. כל יום הוא חשוב לצורך צבירת 30 ימים ברצף כבסיס לזכאות לדמי אבטלה.
  • יש להודיע לנו מיהם העובדים שיצאו לחל"ת על מנת שנמלא עבורם טופס פרטי שכר שנדרש לחתום עליו ולהגישו לביטוח לאומי.
  • שיעור התשלום לביטוח לאומי בתקופת החל"ת - התשלום שעל המעסיק להעביר בכל אחד משני החודשים הראשונים (ושאותו הוא רשאי לדרוש מהעובד) הוא בשיעור של 6.57% משכר המינימום. נכון להיום הסכום הוא 348 ₪ לחודש. החל מהחודש השלישי לחל"ת החיוב חל על העובד ישירות.
  • עובד שנדרש לשהות בבידוד – משרד הבריאות הוציא תעודת מחלה גורפת בהתאם לתנאים שנקבעו. עובד שנמצא בבידוד נחשב במנצל ימי מחלה בהתאם לחוק. על העובד למלא טופס הצהרה על הבידוד. במידה וזה נדרש, נא לפנות אלינו ונשלח לכם את הטופס במייל.

מי נדרש לבידוד - השבים לישראל מכל יעד בעולם, החל מתאריך 9/3/2020 בשעה 20:00, נדרשים להיכנס לבידוד ביתי למשך 14 ימים ממועד חזרתם לישראל. יש להעביר אלינו מידע לגבי עובדים שנדרשו לבידוד עם רשימת המשכורות לחודש הקרוב.

רשויות המס

מע"מ אישר את דחיית תשלום הדוח שנדרש לשלם עד 16/3/2020, ליום 26/3/2020.

שאר הדוחות – נדרש לשלם במועד המקורי.

אנו עומדים לרשותכם, ככל שידרש בעת הזאת ובשעות גמישות יותר מהשגרה ונעדכן מעת לעת בהתפתחויות הרלוונטיות למגזר העסקי.

כמו כן, ככל שנדרש ייעוץ עסקי ובחינת היערכות שונה בהתאם למשבר, ניתן לפנות למשה מלול בטלפון 054-6777633.

נאחל בימים אלו בעיקר בריאות טובה לכולם וחזרה לשגרת עסקים במהרה.