חופשה ללא תשלום -הבהרות

1.רישום ראשוני בשירות התעסוקה – אנו ממליצים לכם לסייע, ככל שניתן, במתן מידע לעובדי העסק שיצאו לחל"ת או פוטרו על מנת שיצליחו להירשם כנדרש בשירות התעסוקה ובביטוח לאומי לצורך דמי אבטלה.
בשלב ראשון, עליהם להירשם בשירות התעסוקה. מדובר ברישום ראשוני בלבד באתר שירות התעסוקה (שקורס מהעומס מידי פעם) ובלי צורך בטפסים נלווים. ככל ולא ניתן להירשם דרך האתר, יש למלא טופס ולשלוח אותו לכתובת מייל הרשומה על הטופס. טופס זה ניתן לקבל במשרדנו.
יש להקפיד להירשם בשירות התעסוקה עד ליום 26/3/2020 בצורה מקוונת או בטופס במייל, על מנת שתחילת הזכאות תחשב מיום 15/3/2020.
בשלב שני, על העובד להירשם באתר של ביטוח לאומי ולהגיש טופס 1514, לצורך פתיחת הטיפול. טופס זה מסופק על ידינו. יש לציין למנהלת החשבונות מיהם העובדים שיוצאים לחל"ת או פוטרו ונעביר לכם טפסים מוכנים לחתימה עבורם.
בשלב שלישי, אנו נדווח ישירות לביטוח לאומי טופס 100 עבור כל העובדים שיוצאים לחל"ת או מפוטרים.
2.דווח משכורות – עם רשימת המשכורות לחודש הקרוב, יש להודיע לנו מיהם העובדים שיצאו לחל"ת בשתי רשימות נפרדות : זכאים לדמי אבטלה / לא זכאים לדמי אבטלה. עובד שיקבל דמי אבטלה, ביטוח לאומי ינכו מהתקבול את דמי הביטוח הלאומי שעליו לשלם וזה יחסך מכם. עובד שלא יהיה זכאי לדמי אבטלה, יש לשלם עבורו 348 ₪ לחודש לביטוח לאומי וכשיחזור לעבודה ניתן לנכות זאת משכרו.
3.עובד שנדרש לשהות בבידוד – משרד הבריאות הוציא תעודת מחלה גורפת בהתאם לתנאים שנקבעו. עובד שנמצא בבידוד נחשב כמנצל ימי מחלה בהתאם לחוק. על העובד למלא טופס הצהרה על הבידוד. טופס זה ניתן לקבל במשרדנו.
4.מי נדרש לבידוד - השבים לישראל מכל יעד בעולם, החל מתאריך 9/3/2020 בשעה 20:00, נדרשים להיכנס לבידוד ביתי למשך 14 ימים ממועד חזרתם לישראל. יש להעביר אלינו מידע לגבי עובדים שנדרשו לבידוד עם רשימת המשכורות לחודש הקרוב.
5.עובדת בהריון או לאחר חופשת לידה – על פי חוק הגנת נשים, לא ניתן להוציא לחל"ת עובדת בהריון או עד 60 יום לאחר חופשת הלידה. בעקבות המשבר, ניתן היתר מיוחד הכפוף לאישור פרטני ממשרד העבודה. יש למלא ולהגיש טופס מיוחד לנושא. ככל שזה רלוונטי, נא לפנות אלינו ונעביר לכם את הטופס הרלוונטי למילוי.
6.עובד שנמצא בחופשת מחלה – לא ניתן להוציא אותו לחל"ת או לפטר אותו עד לסיום תקופת המחלה.
7.מרצים, מדריכים ומורים – שעובדים כעצמאים, בתנאים מסוימים, יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה. נא לפנות אלינו לבירור במקרה כזה.
8.תקופת אכשרה נדרשת – בעקבות המשבר, ניתנה הקלה לגבי תקופת האכשרה וכעת העובד נדרש להציג 6 חודשי עבודה מתוך 18 חודשים על מנת להיות זכאי לדמי אבטלה. קיימים תנאים נוספים שבהם אין שינוי, לעת עתה. הבהרה – מידע זה פורסם אך עדיין לא מופיע באתר הביטוח הלאומי. לכן, יש להתייחס לסעיף זה בזהירות הראויה.

תשלומים לרשויות המס
מע"מ - אישר את דחיית תשלום הדוח שנדרש לשלם עד 16/3/2020 כדלהלן :
•למי שנדרש לדווח מידי חודש - ליום 26/3/2020.
•למי שנדרש לדווח מידי חודשיים – ליום 27/4/2020

ביטוח לאומי – התשלום לחודש אפריל ידחה. לא פורסם מועד חדש.


שונות
ארנונה – כל הרשויות המקומיות נתנו הטבות בארנונה. בירושלים ניתנה דחיית תשלום הארנונה מ – 1/4/2020 ל – 1/5/2020 לעסקים ששטח העסק אינו עולה על 150 מ"ר. כמו כן, אגרות ישיבה בחוץ לא יחוייבו ואם כבר שולמו, העיריה תחזיר את הסכומים.
נותני שירותים למדינה – הוחלט על הקדמת תשלומים לספקי הממשלה הקטנים והבינוניים.
מענק סיוע מיוחד לעצמאים – טרם נמסרו פרטים מעשיים לטיפול בהשגת המענק. לכשיפורסמו נהלים ברורים, נתחיל מיד בטיפול בנושא.
רגולציה חדשה – הוחלט על עצירת רגולציה חדשה ומתגבשת.
אישור ניכוי מס במקור – ניתנה אורכה עד ליום 30/4/2020 לאישורים שתוקפם יפוג ביום 31/3/2020.
סוגיות ביחסי עבודה אגב מגפת הקורונה – ראו חוזר המשרד שפורסם ביום 15/3/2020.
הקלות פיננסיות לעסקים ומשקי הבית – ראו חוזר המשרד שפורסם ביום 16/3/2020.
הלוואות בערבות מדינה – ראו חוזר המשרד שפורסם ביום 16/3/2020.


בימים האחרונים, מוטלות עלינו מגבלות לגבי הנוכחות במשרד. בכדי לשמור על המשכיות בשירות, פעלנו במרץ בימים האחרונים וחיברנו את כל הצוות במשרד לעבודה מהבית. כל יום מספר עובדות יעבדו מהבית וימשיכו לתת שירות מלא בשעות הפעילות. ככל שאין מענה בחיוג לשלוחה, יש להתקשר למספר הטלפון הראשי של המשרד והמזכירות יקשרו אתכם עם מנהלת החשבונות (המספר הראשי הוא 02-6515222).
בנוסף, התחלנו להריץ ניסוי לקיום פגישות בווידאו באמצעות תוכנת ZOOM. מי שחושש להסתובב בחוץ ובכל זאת מעוניין לקיים פגישה, מוזמן בשמחה לתאם פגישת וידאו.