לקוחות יקרים,

 • חופשה ללא תשלום
 • רישום און ליין בשירות התעסוקה – ניתן להירשם בשירות התעסוקה עד ליום 31/3/2020 וזה ייחשב כרישום רטרואקטיבי החל מ – 15/3/2020 (או מאוחר יותר אם יצא לחל"ת מאוחר יותר).
 • עסקים חיוניים בשעת חירום
 • התקנות לשעת חירום שפורסמו ביום 22/3/2020 כוללות רשימה של עסקים המוגדרים כחיוניים למשק (רצ"ב הרשימה – תוספת לתקנה 2(י)(2)). נכון לרגע זה, אין הגדרה של סגר ולכן גם עסקים שלא נכללים ברשימה יכולים לפעול תחת המגבלות שבתקנות. במידה ויכריזו על סגר כללי, עסקים המופיעים ברשימה יוכלו להמשיך לעבוד עקב חיוניותם למשק. משרד העבודה החל כבר בהליך להוציא אישורי מעבר לעובדים העובדים במקומות חיוניים, אך משיחת בירור שלנו היום עם משרד העבודה הובהר לנו כי העניין מושהה, לעת עתה, ולא יוציאו אישורים נוספים עד שיקבלו הנחיות חדשות. כמו כן הובהר לנו כי גם המשטרה מעודכנת שאין צורך לבדוק אנשים אם יש להם אישור או לא, עד שיתקבלו הנחיות חדשות. לכן, כרגע אין כל תוקף לאישורי מעבר ואין צורך בהם.
 • למרות זאת, לדעתנו, כדאי לצייד את העובדים במכתב על פי הנוסח המצורף כך שבמידה ויידרש אישור מעבר, ניתן יהיה לעשות בזה שימוש זמני עד שיתקבל אישור רשמי ממשרד העבודה. ניסוח המכתב הוא הצעה בלבד וניתן לשנות אותו כרצונכם.
 • לצורך קבלת אישור ממשרד העבודה, בעת הצורך, מספרי הטלפון של המחלקה שמטפלת בנושא הם :
 • מרחב צפון – 04-8631091
 • מרחב מרכז – 03-7347003
 • מרחב ירושלים – 02-6667980
 • מרחב דרום – 08-6264781  / 08-6264756
 • מרכז הפעלה ארצי – 074-7696188
 • על אף האמור לעיל, יש להישמע להוראות הרשויות המשתנות מעת לעת, כיוון שההשלכות הן פליליות וכפופות לקנסות כבדים.
 • אנו עומדים לרשותכם ככל שיידרש ובכל שעה. ככל שיהיו עדכונים חיוניים נעדכנכם במהרה.
 • טלפון לבירורים מחוץ לשעות העבודה של המשרד – משה מלול 054-6777633

בכבוד רב ובריאות איתנה

מלול ושות'

שירותי חשבונאות