ליקטנו עבורכם עדכונים חיוניים מרשויות המדינה. חשוב לנו לציין כי, בימים אלו יש לא מעט דיסאינפורמציה שמופצת על ידי גורמים שונים. אנו מקפידים לסנן עבורכם את המידע ולהציג לכם אך ורק מידע מוסמך שאושר על ידי הרשויות. לכן, אנו ממליצים להימנע מצריכת מידע עסקי בנושא המשבר, מגורמים שאינם גורמי ממשל מוסמכים.

חופשה ללא תשלום -תזכורת

רישום ראשוני בשירות התעסוקה – אנו ממליצים לכם לסייע, ככל שניתן, במתן מידע לעובדי העסק שיצאו לחל"ת או פוטרו על מנת שיצליחו להירשם כנדרש בשירות התעסוקה ובביטוח לאומי לצורך דמי אבטלה.

בשלב ראשון, עליהם להירשם בשירות התעסוקה. מדובר ברישום ראשוני בלבד באתר שירות התעסוקה (שקורס מהעומס מידי פעם) ובלי צורך בטפסים נלווים. ככל ולא ניתן להירשם דרך האתר, יש למלא טופס ולשלוח אותו לכתובת מייל הרשומה על הטופס. טופס זה ניתן לקבל במשרדנו. 

יש להקפיד להירשם בשירות התעסוקה עד ליום 31/3/2020 בצורה מקוונת או בטופס במייל, על מנת שתחילת הזכאות תחשב מיום 15/3/2020.

בשלב שני, יש להודיע במשרד למנהלת החשבונות מי העובדים שהוצאו לחל״ת או פוטרו על מנת שנדווח לביטוח לאומי את פרטיהם בטופס 100

בשלב שלישי, על העובד להירשם באתר הביטוח הלאומי לצורך קבלת דמי אבטלה.

אפשר לבצע את השלב השלישי לפני השלב השני. עובדים מעל גיל 67 שהוצאו לחל״ת זכאים למענק בהתאם לגובה השכר. עליהם להיכנס לאתר הביטוח הלאומי ולהירשם לזכאות למענק.

דווח משכורות 3/2020

החודש לוח הזמנים להכנת המשכורות הוא מצומצם מהרגיל כיוון שביום 8/4/2020 נצא לחופשת הפסח. לכן, יש להיערך מראש ולהקדים את הכנת המשכורות. כמו כן, נדרש מאיתנו זמן רב יותר להכנת המשכורות החודש, כיוון שיש לבצע חישובי שכר מיוחדים לעובדים שיצאו לחל״ת ולעובדים שפוטרו. בנוסף, התקיימו בחירות לכנסת החודש ויש לחשב תשלום ליום בחירות.  לפיכך, חשוב מאוד להקדים החודש את הכנת המשכורות כדי שנוכל לספק את התלושים במועד ולפני החג. 

  • דווח משכורות – עם רשימת המשכורות לחודש הקרוב, יש להודיע לנו מיהם העובדים שיצאו לחל"ת בשתי רשימות נפרדות : זכאים לדמי אבטלה / לא זכאים לדמי אבטלה. עובד שיקבל דמי אבטלה, ביטוח לאומי ינכו מהתקבול את דמי הביטוח הלאומי שעליו לשלם וזה יחסך מכם. עובד שלא יהיה זכאי לדמי אבטלה, יש לשלם עבורו 348 ₪ לחודש לביטוח לאומי וכשיחזור לעבודה ניתן לנכות זאת משכרו.
  • עובד שנדרש לשהות בבידוד – משרד הבריאות הוציא תעודת מחלה גורפת בהתאם לתנאים שנקבעו. עובד שנמצא בבידוד נחשב כמנצל ימי מחלה בהתאם לחוק. על העובד למלא טופס הצהרה על הבידוד. טופס זה ניתן לקבל במשרדנו.
  • מי נדרש לבידוד - השבים לישראל מכל יעד בעולם, החל מתאריך 9/3/2020 בשעה 20:00, נדרשים להיכנס לבידוד ביתי למשך 14 ימים ממועד חזרתם לישראל. יש להעביר אלינו מידע לגבי עובדים שנדרשו לבידוד.
  • עובדת בהריון או לאחר חופשת לידה – על פי חוק הגנת נשים, לא ניתן להוציא לחל"ת עובדת בהריון או עד 60 יום לאחר חופשת הלידה. בעקבות המשבר, ניתן היתר מיוחד הכפוף לאישור פרטני ממשרד העבודה. יש למלא ולהגיש טופס מיוחד לנושא. ככל שזה רלוונטי, נא לפנות אלינו ונעביר לכם את הטופס הרלוונטי למילוי.
  • עובד שנמצא בחופשת מחלה – לא ניתן להוציא אותו לחל"ת או לפטר אותו עד לסיום תקופת המחלה.
  • פגיעה בעבודה – מי שחלה בקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה – יוכר כנפגע עבודה. יש לדווח לנו ונגיש בקשה לביטוח לאומי להכרה בתאונת עבודה.

תשלומים לרשויות המס

מע"מ - לעוסקים המדווחים אחת לחודשיים, אושרה דחיית תשלום המס עבור 1-2/2020 שנדרש לשלם עד ה - 16/3/2020 ל- 27/4/2020

ביטוח לאומי (לעצמאים) – תשלום מקדמות עבור חודש מרץ שאמור להיות משולם עד ליום 20/4/2020 ידחה ליום 15/5/2020.

מע״מ - הכרה בהעתק חשבונית הוצאה

החלטת מיסוי שפרסמה רשות המסים מאפשרת באופן זמני, החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020, ומתוך הבנה של הקשיים שנוצרו לאור ההשלכות של ההתמודדות עם נגיף הקורונה, לכלול בדוח התקופתי למע"מ ולנכות מס תשומות גם בהסתמך על חשבונית מס שנסרקה ונשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית וזאת מבלי להמתין להגעה פיזית של החשבונית המקורית לידי העוסק.

בהתאם לחוק, עוסק זכאי לנכות מס תשומות רק כאשר יש בידו חשבונית מס מקור (פיזי) או חשבונית חתומה דיגיטלית שהופקה בהתאם לכללים למשלוח מסמכים ממוחשבים. מאחר שחלק מהעסקים אינם מצוידים באמצעים טכנולוגיים מתאימים ובשל ההגבלות הקיימות במצב הנוכחי, לרבות צמצום בכח אדם והגבלות תנועה, קיים קושי להעביר חשבוניות בדואר או ע"י מסירה ידנית וכפועל יוצא לנכות מס תשומות בהסתמך על חשבוניות מקור או חתומות דיגיטלית.

לאור האמור לעיל, נעתרה רשות המסים לבקשה לתת מענה זמני לקשיים ואפשרה שימוש בהעתק סרוק בתנאים שנקבעו ובהם, בין היתר, כי בתום חודשיים מסיום תקופת ההקלה יוודא כל עוסק כי ברשותו עותק "מקור" של כל חשבוניות המס אשר התקבלו אצלו בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, ואשר בהסתמך עליהן ניכה מס תשומות במהלך תקופת ההקלה.

שונות

מענק סיוע מיוחד לעצמאים – טרם נמסרו פרטים מעשיים לטיפול בהשגת המענק. לכשיפורסמו נהלים ברורים, נתחיל מיד בטיפול בנושא.

אישור ניכוי מס במקור – ניתנה אורכה עד ליום 30/4/2020 לאישורים שתוקפם יפוג ביום 31/3/2020.

סוגיות ביחסי עבודה אגב מגפת הקורונה – ראו חוזר המשרד שפורסם ביום 15/3/2020.

הקלות פיננסיות לעסקים ומשקי הבית – ראו חוזר המשרד שפורסם ביום 16/3/2020.

אנו עומדים לרשותכם, ככל שיידרש וביתר שאת בעת הזאת. הזמינות שלנו בתקופת חירום זו היא בשעות גמישות יותר מהשגרה. ככל שנדרש ייעוץ עסקי ובחינת היערכות שונה בהתאם למשבר, ניתן לפנות למשה מלול בטלפון 054-6777633.

בריאות טובה לכולם.