לאחרונה פורסם כי ניתנה הקלה לבני 67 ומעלה, המאפשרת להם לקבל מענק חלופי לדמי אבטלה, בשל הוצאתם לחל"ת.

על פי חוות דעת של מומחים , נראה שגם בעלי שליטה אשר עברו גיל 67 יכולים לצאת לחל"ת ולקבל דמי אבטלה וזאת בניגוד למצב הקיים כרגע בו בעלי שליטה אינם יכולים לצאת לחל"ת ואינם יכולים לקבל דמי אבטלה.

עמדת הביטוח הלאומי אינה ידועה כרגע ונראה שהיא נמצאת בבחינה. לכן, ההמלצה שלנו היא שבעל שליטה שהגיע לגיל 67 ויש לו 3 חודשי עבודה ואין לו תעסוקה בשל מצב הקורונה יכול לצאת לחל"ת לתקופת מינימום העולה על 30 יום ולהגיש תביעה לדמי אבטלה כמו עובדים רגילים. יש להקפיד ולדווח משכורת לחודש 04/2020 בהתאם לחלקיות העבודה.

נציין כי במידה ולבעל השליטה יש פנסיה , היא תקוזז מדמי האבטלה המשולמים מהביטוח הלאומי.

בריאות איתנה

מלול ושות'

שירותי חשבונאות