לקוחות יקרים,

בנק ישראל הנחה את הבנקים להרחיב את האשראי במשק ובמקביל צמצם את הרגולציה בנושא האשראי העסקי, על מנת לסייע לעסקים שנמצאים במצוקה הנובעת מהמשבר. יחד עם זאת, הבנקים עצמאים להחליט, על פי שיקול דעתם הבלעדית, למי לתת הלוואה וכמה בהתאם לשיקולים פנימיים בכל בנק. המדינה העמידה מסלול מיוחד בהליך יחסית מזורז הכולל - תנאי ריבית מוזלת,  ביטחונות מופחתים, גרייס ארוך וללא עמלות או תשלומים נוספים.
לדעתנו, עסק שיש לו הלוואה עסקית קיימת ולא זקוק להלוואה נוספת, עדיין ישקול לקחת הלוואה במסלול זה ולהחליף אותה עם ההלוואה הקיימת, כיוון שניתן להנות מהנחה משמעותית בריבית וכן לקבל תנאי תזרים נוחים יותר.
להלן פירוט התנאים, שאושרו, להלוואה בערבות המדינה במסלול קורונה:


מטרת ההלוואה – מימון הון חוזר להתמודדות עם קשיי תזרים כתוצאה מהשפעת נגיף הקורונה (מסלול ייעודי).
הסיכוי לקבל – בעיקר עסקים שיש להם דוחות רווחיים בשנתיים האחרונות ושלא חזרו להם שיקים בשנה האחרונה.
סכום הלוואה מקסימלי – בהתאם למחזור השנתי של העסק:

  • לעסקים עם מחזור שנתי של עד 25 מיליון ₪ - סכום ההלוואה עד 16% מהמחזור.
  • לעסקים עם מחזור שנתי של מעל 25 מיליון ₪ - סכום ההלוואה עד 8% מהמחזור ועד סכום מקסימלי של 20 מיליון ₪.


פיקדון מקסימלי – עד 5% מגובה ההלוואה.
תקופת הלוואה מקסימלית – עד 5 שנים.
דחיית תשלום קרן ההלוואה – עד 12 חודשים (גרייס).
ריבית – תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה. החל מהשנה השניה ואילך ריבית ממוצעת של פריים + 1.5% לשנה.
עסק שיש לו כבר הלוואה מהקרן (בכל מסלול) – בתנאים מסויימים יוכל לקבל הלוואה.
זמני טיפול – מובטח עד – 7 ימים אך זה לא עומד במבחן המציאות. בפועל, יש לקחת בחשבון עד שלושה שבועות.

אגרה – פטור מתשלום אגרת בדיקה כלכלית במסלול הרגיל בסכום של 250 ₪.

 

תנאי סף :

  • עוסק מורשה / חברה / שותפות / עמותה.
  • מחזור מכירות שנתי נמוך מ – 400 מיליון ₪.
  • חשבון העסק או מי מבעלי המניות אינו מעוקל או מוגבל.
  • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק או הסדר נושים ולא מנהלים כנגדו הליכי הוצאה לפועל.

לצורך הגשת הבקשה יש שני שלבים :

  • להירשם תחילה במשרד האוצר בכתובת הזו : https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/ (בסוף העמוד) ולציין לאיזה בנק וסניף להפנות את הבקשה.
  • הבנק יחזור אליכם ויבקש למלא טפסים ולהגיש דוחות. אנו ממליצים להגיש את הבקשה בסיוע של יועץ פיננסי מקצועי או בסיוע יועצי "מעוף" (שהשירות שלהם מסובסד בעיקרו על ידי משרד הכלכלה) בעלות של כ – 400 ₪ בלבד. מילוי הבקשה הינו מורכב ודורש הבנה בתחום. אנו נעבוד מול היועץ ונספק את כל הדוחות הנחוצים לבקשה.

להלן פרטי נציגת "מעוף" שתטפל עבור לקוחותינו בבקשות מול הבנקים:


מעוף – סניף ירושלים

ספיר ממן  – מנהלת ליווי עסקי

טלפון (בסניף) – 076-8844822

מייל – sapirm@4.maof.co.il


יש להשאיר לה פרטים במייל, בסלולרי או בסניף ובמקביל אצלנו במשרד על מנת שנסייע להאיץ את התהליך.

אנו עומדים לרשותכם, ככל שידרש בעת הזאת ונעדכן מעת לעת בהתפתחויות הרלוונטיות למגזר העסקי. כמו כן, ככל שנדרש ייעוץ עסקי ובחינת היערכות שונה בהתאם למשבר, ניתן לפנות אלינו.

נאחל בימים אלו בעיקר בריאות טובה לכולם וחזרה לשגרת עסקים משגשגת במהרה.