לקוחות יקרים, 


ביום שישי האחרון הממשלה אישרה ופרסמה את התקנות עבור פיצוי לעצמאים ובעלי שליטה בפעימה השניה. בנוסף, הממשלה אישרה מסלול פיצוי לעסקים בעלי מחזור עד 20 מיליון ₪ בשנה (הפעימה השלישית). התקנות בגין מסלול פיצוי זה טרם פורסמו.

להלן פירוט עיקרי התנאים לפעימה השניה :

1.ההכנסה כעצמאי אינה עולה על 1,000,000 ₪ בשנת 2018 ואינה פוחתת מ – 714 ₪ לחודש. מי שפתח עסק בשנת 2019 , המבחן הוא הכנסה לשנת 2019 ויהיה זכאי למענק לאחר הגשת הדוח השנתי. הכנסה פסיבית – תחולק בין בני הזוג באופן שווה. החלק של בן הזוג הרשום כעצמאי תצורף להכנסתו החייבת.
2.תנאי בסיס - ירידה של 25% במחזור של מרץ-יוני 2020 לעומת התקופה המקבילה ב - 2019 הן של העצמאי והן של החברה והירידה במחזור מיוחסת למשבר הקורונה.
3.הכנסת בעל השליטה בשכר שקיבל ובזכותו לרווחים מהחברה אינה עולה על 1,000,000 ₪ בשנת 2018 גם אם לא חולקו רווחים. חברה שהחלה לפעול בשנת 2019 תידרש להגיש את הדוח השנתי ולאחר מכן ניתן לבקש את המענק.
4.בעל השליטה רשום בביטוח לאומי ככזה.
5.תקרת הפיצוי תהיה 10,500 ₪, כפוף למנגנון חישוב שנקבע. לעסקים עד מחזור של 300,000 ₪ בשנה נקבעה תוספת לפיצוי זה.
6.לפעימה השנייה יש להגיש בקשה לעצמאים ולבעלי שליטה בטופס מקוון שיפורסם בעוד מספר ימים.
7.חובה להגיש את דוחות המע"מ כדי שניתן יהיה לבצע השוואה מול המחזורים המקבילים בשנת 2019.
8.יש להגיש את הבקשה תוך 70 יום מיום 3/5/2020. תהיה זכות השגה וערעור.
9.המענק הינו אישי ופטור ממע"מ אך חייב במס הכנסה.

לצורך הפעימה השלישית יש להקפיד ולהגיש את כל הדוחות השוטפים לרשויות: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי כיוון שמהם רשות המיסים שואבת נתונים לטובת הפיצוי.

אנו עומדים לרשותכם, ככל שידרש בעת הזאת ונעדכן מעת לעת בהתפתחויות הרלוונטיות. כמו כן, ככל שנדרש ייעוץ עסקי ובחינת היערכות שונה בהתאם למשבר, ניתן לפנות אלינו.