מענק להשתתפות בהוצאות קבועות (חברות גדולות מעל מחזור שנתי של 20 מיליון ₪ )

הממשלה הגיעה להבנות עם נציגי העסקים הגדולים על מנגנון פיצוי הכולל גם פיצוי לכל עובד שיחזירו לעבודה.

טרם פורסמו הנחיות לטיפול במענק זה. לאחר פרסומם, נטפל בהשגת המענק.