עסקים (כולל עמותות), שבשל הנחיות משרד הבריאות או תקנות שעת החירום לא הורשו לפעול במהלך תקופת משבר הקורונה, זכאים לפטור מארנונה עבור חודשים מרץ, אפריל ומאי 2020.

הרשות המקומית שבה נמצא העסק יכולה להחליט שבמקום פטור מארנונה ב-3 החודשים הנ"ל, היא תעניק לאותם עסקים הנחה של 25% על מלוא הארנונה השנתית של שנת 2020.

במקרים מסוימים גם מי שמחזיק בנכסים אחרים עשוי להיות זכאי להטבה הנ"ל, אם הנכס שימש לפעילות שנאסרה במהלך המשבר. ההנחה תינתן אם המחזיק יגיש בקשה, וגזבר הרשות המקומית יקבע כי אכן לא ניתן היה להפעיל את אותם מקומות, במשך יותר מ-21 יום, בשל תקנות שעת החירום.

מי זכאי ?

זכאות אוטומטית

זכאים באופן אוטומטי להטבה כל מי שהחזיק בנכס עסקי לאחר 29.02.2020, ובתנאי שלא מדובר באחד (או יותר) מהנכסים הבאים:

 • מבנה שמשמש למגורים (גם אם במבנה עצמו מתנהל עסק), אדמה חקלאית או מבנה חקלאי.
 • בנקים וחברות ביטוח.
 • מערכות סולאריות הממוקמות על גג נכס או קרקע תפוסה.
 • מקום למכירת מזון.
 • בית מרקחת.
 • חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה.
 • מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים.
 • נכס שמוחזק על ידי המדינה, גוף מתוקצב או תאגיד בריאות.
 • נכס שהמחזיק בו קיבל פטור מארנונה.
 • בניין שנהרס או שניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ואין משתמשים בו.
 • בניין ריק שאין משתמשים בו.
 • נכס אחר שגזבר הרשות המקומית לא קבע לגביו כי הוא זכאי לקבלת הנחה.

זכאות שכרוכה בהגשת בקשה של המחזיק

מחזיק ב"נכס אחר" עשוי להיות זכאי להנחה, אם הוא עומד בתנאים הבאים:

1. הנכס הוגדר כ"נכס אחר" כלומר לא סווג על-ידי הרשות המקומית כאחד מהנכסים הבאים:

 • מבנה מגורים
 • משרד, שירותים ומסחר
 • בנק וחברת ביטוח
 • תעשיה
 • בית מלון
 • בית מלאכה
 • אדמה חקלאית
 • קרקע תפוסה
 • קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח
 • קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים
 • חניון
 • מבנה חקלאי
 • מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס
 • מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס
 • קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית.

2. הפעילות של העסק, שבשלה הוא מוגדר כ"נכס אחר" (כלומר לא מסווג כאחד מהנכסים ברשימה הנ"ל) נאסרה במהלך המשבר, ולא ניתן היה להפעיל את העסק במשך יותר מ-21 יום, בשל תקנות שעת החירום שהגבילו את הפעלת העסקים בתקופת המשבר.

תהליך מימוש הזכות

כל רשות מקומית תחליט עד 01.05.2020 על מתן ההטבה באחת מ-2 הדרכים הבאות:

 • פטור מוחלט של מלוא הארנונה (100%) מארנונה עבור החודשים מרץ אפריל ומאי 2020 .
 • הנחה בשיעור של 25% מסכום הארנונה הכללית השנתית עבור כל שנת 2020 .

מי שמחזיק בנכס שהוגדר כ"נכס אחר" צריך להגיש בקשה לרשות המקומית ולהראות כי הפעילות של העסק, שבשלה הוא מוגדר כ"נכס אחר" נאסרה במהלך המשבר, ולא ניתן היה להפעיל את העסק במשך יותר מ-21 יום, בשל תקנות שעת החירום שהגבילו את הפעלת העסקים בתקופת המשבר.

בעלי נכסים אחרים לא צריכים להגיש בקשה, וההנחה תינתן להם באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

 מומלץ לבדוק באתר של הרשות המקומית, שבה נמצא הנכס, כיצד ניתנת ההטבה (פטור ל-3 חודשים או הנחה על הארנונה השנתית) ועל הפרוצדורה להגשת הבקשה במקרים שבהם ההטבה לא מוענקת באופן אוטומטי