ביום 27/4/2020 אישר החשב הכללי באוצר את הצטרפותן של חברות כרטיסי האשראי לקרן. הצטרפותן תאפשר להגדיל את היצע האשראי ואת אפשרויות המימון של עסקים קטנים ובינוניים המבקשים לקבל הלוואה בערבות המדינה. תנאי ההלוואה דרך חברות כרטיסי האשראי זהים לתנאים הקיימים כיום בקרן.

חברות כרטיסי האשראי הצפויות להצטרף, בשלב זה, לקרן ולהתחיל את פעילותן הן: מקס איט פיננסים וכאל כרטיסי אשראי לישראל.