רישום ראשוני בשירות התעסוקה – אנו ממליצים לכם לסייע, ככל שניתן, במתן מידע לעובדי העסק שיצאו לחל"ת או פוטרו על מנת שיצליחו להירשם כנדרש בשירות התעסוקה ובביטוח לאומי לצורך דמי אבטלה.

בשלב ראשון, עליהם להירשם בשירות התעסוקה. מדובר ברישום ראשוני בלבד באתר שירות התעסוקה ובלי צורך בטפסים נלווים. ככל ולא ניתן להירשם דרך האתר, יש למלא טופס ולשלוח אותו לכתובת מייל הרשומה על הטופס. טופס זה ניתן לקבל במשרדנו.

בשלב שני, יש להודיע במשרד למנהלת החשבונות מי העובדים שהוצאו לחל״ת או פוטרו על מנת שנדווח לביטוח לאומי את פרטיהם בטופס 100.

בשלב שלישי, על העובד להירשם באתר הביטוח הלאומי לצורך קבלת דמי אבטלה.

אפשר לבצע את השלב השלישי לפני השלב השני

 

 עובדים מעל גיל 67 שהוצאו לחל״ת זכאים למענק בהתאם לגובה השכר. עליהם להיכנס לאתר הביטוח הלאומי ולהירשם לזכאות למענק