עובד שהוחזר מחל"ת יש לדווח לנו את יום החזרה לעבודה במשכורת הקרובה על מנת שנדווח בהקדם לביטוח לאומי את סיום תקופת החל"ת. במקביל העובד גם יכול לדווח בביטוח לאומי את מועד חזרתו לעבודה.