במידה ועובד הוצא לחל"ת והוחלט לבסוף לפטרו, יש לזמן אותו לשימוע כנדרש בחוק, ולתת ימי הודעה מוקדמת בהתאם לוותק. ניתן לדרוש מהעובד לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת. בנושא זה לא חל כל שינוי בחוק בתקופה זו ויש לפעול בהתאם לחוק ערב המשבר.

עובד שפוטר עליו להירשם מחדש בשירות התעסוקה ובביטוח לאומי לאבטלה בסטטוס עובד שפוטר (ולשנות את סטטוס החל"ת).