הפחתת שכר או הפחתת היקף המשרה של עובד

מעסיק רשאי בהסכמת העובד להפחית את שכרו של העובד או את היקף המשרה של העובד, על מנת לחסוך בעלויות ההעסקה. ההפחתה יכולה להיעשות ב-2 דרכים:

  • הפחתה בהיקף המשרה (מספר השעות שהעובד נדרש לעבוד בחודש) לצד הפחתת שכר בהתאם; או
  • הפחתה בשכר ללא שינוי בהיקף המשרה - כלומר העובד נדרש להמשך לעבוד באותו היקף שעות שעבד קודם, אך השכר שלו מוקטן (במקרה כזה על המעסיק לוודא ששכרו של העובד לא נמוך משכר המינימום).

חובה לקבל את הסכמת העובד מראש ובכתב. הפחתת היקף משרה או הפחתת שכר ללא הסכמת העובד מראש, עשויה להיחשב כהפרת חוזה וכהרעה מוחשית בתנאי העבודה, שתאפשר לעובד להתפטר ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים.