עובדים שכירים ועצמאים שחלו במחלת הקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה אחר תוך כדי העבודה או כתוצאה ממנה, עשויים להיות זכאים לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי כדי לפצותם על אובדן ההכנסה. דמי הפגיעה משולמים לכל היותר עבור 13 שבועות. שיעור דמי הפגיעה ליום מחושב על פי 75% מהכנסת המבוטח החייבת בדמי ביטוח ב- 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה, לחלק ב-90 ועד לתקרה של 1,114.38 ₪ ליום נכון ל – 2020.

הוצאה לחל"ת של עובדת בהריון, אחרי לידה או בטיפולי פוריות