מעסיק המעוניין להוציא לחל"ת עובדת, יכול לעשות זאת רק אם קיבל מראש היתר ממשרד העבודה, וזאת בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • העובדת בהריון ובעלת וותק של 6 חודשים לפחות במקום העבודה (אם הוותק של העובדת קצר יותר, אין צורך בהיתר, אך חל איסור להוציא אותה לחל"ת מהטעם שהיא בהריון).
  • העובדת הייתה בחופשת לידה וחזרה לעבודה לפני פחות מ-60 יום
  • העובדת הייתה בחל"ת אחרי חופשת לידה וחזרה לעבודה לפני פחות מ-60 יום
  • העובדת נמצאת במהלכם של טיפולי פוריות או בסמוך לאחר סיומם, כמפורט להלן:
  • אם העובדת נעדרה מהעבודה בגלל טיפולי הפוריות, אז הצורך בקבלת היתר חל רק במהלך ימי ההיעדרות וב-150 הימים שלאחריהם.
  • אם העובדת לא נעדרה מהעבודה, הצורך בהיתר חל עד 150 יום אחרי תחילת הטיפולים, ואם הטיפולים נמשכים מעבר ל-150 יום יש צורך בהיתר כל עוד הטיפולים נמשכים - כל אלה בתנאי שהעובדת מועסקת לפחות 6 חודשים במקום העבודה.

מעסיק המוציא עובדת לחל"ת כאמור, ללא היתר ממשרד העבודה עובר עבירה פלילית וצפוי לעיצום כספי וכן לפסיקת פיצויים בבית הדין לעבודה.

 ניתן לבקש את ההיתר באמצעות טופס בקשה מיוחד וחל איסור להוציא את העובדת לחל"ת טרם קבלת היתר.