עובד אשר נמצא בבידוד, או אשר ילדו נמצא בבידוד ואשר יש לו יתרת ימי מחלה – זכאי לקבל ממעסיקו דמי מחלה בשיעורים הקבועים בחוק.

עובד אשר אין ברשותו יתרת ימי מחלה – ההיעדרות על חשבונו (או על חשבון יתרת ימי החופשה השנתית שלו).

עבודה מהבית בעת הבידוד - עובד אשר נמצא בבידוד ואשר איננו חולה – ניתן להסכים עמו על עבודה מהבית. (להערכתנו, סירוב של עובד חייב להיות מטעמים ענייניים ומוצדקים).

במקרה של עבודה מהבית בתקופת בידוד, העובד יהיה זכאי לשכר עבודה רגיל (ולא לדמי מחלה).

אישור להיעדר מהעבודה עקב חשש להידבק

כעיקרון, ראוי להתחשב בצורכי העובד, ככל הניתן. אולם, ככלל, עובד אינו רשאי להיעדר מעבודתו, אלא בתנאים הקבועים לכך בחוק או בהסכם העסקתו.