המעסיק הוא זה הקובע את מועדי החופשה של העובד. אין כל חובה לאשר חופשות בתקופה זו.

אמנם יש קושי משפטי עם ביטול בדיעבד של חופשה שאושרה מראש. יחד עם זאת, עובד חייב לנהוג בסבירות ובהגינות, לא לנצל לרעה את זכותו להיעדר על חשבון המעסיק ולא לפעול בחוסר אחריות, תוך סיכון חבריו לעבודה.

  • החלטה על הוצאה לחופשה של 7 ימים ומעלה מחייבת הודעה מראש של 14 יום.
  • עובד אשר מתכנן נסיעה לחו"ל, תוך ידיעה שבשובו הוא ייכנס לבידוד על חשבון המעסיק, מעסיקו רשאי להודיע לו כי עם שובו הוא יידרש לנצל את חופשתו השנתית. אין לזה תקדים בפסיקה ואין סעיף בחוק, אך ככל והמעסיק סוברני להחליט על מועד החופשה, הוא יכול לקבוע שהחופשה של העובד תימשך גם בתקופת הבידוד. אנו ממליצים להודיע בכתב לעובד על מועד ניצול החופשה שיחול בהמשכיות רציפה לנסיעה לחו״ל.