עוסק שעבר לעבוד מהבית בתקופת המשבר ולאחריה יוכל להכיר בחלק מהוצאות החזקת הבית כהוצאות בעסק.

נא לפנות אלינו לבחינת הנושא.