ניתנה ארכה נוספת עד ליום 31.5.2020 לאישורי ניכוי מס במקור שתוקפם יפוג ביום 30.4.2020 . הארכה ניתנת לנישומים שבידם אישור ניכוי מס במקור שהוארך ליום 30/4/2020.

לקוח שאין בידו אישור ניכוי מס במקור, נא לפנות אלינו על מנת שנטפל בהסרת הליקויים והוצאת האישור.