ניתן לזקוף שווי שימוש יחסי לחודש בו עובדים יצאו לחל"ת והחזירו את הרכב למעסיק וגם בעת חזרת העובד מחל"ת, אם יקבל רכב מהמעסיק במהלך החודש.