עסק המנהל חשבונות באופן חד צידי (עצמאים בלבד) נדרש להוציא קבלה על קבלת כל מענק ומענק בכל הפעימות. עסק המנהל הנהלת חשבונות כפולה פטור מהוצאת קבלה.

עסק שעדיין לא הוציא קבלה ומחוייב, כאמור לעיל, יעשה זאת בהקדם.

נציין כי מענקים אלה פטורים מביטוח לאומי וממע"מ, לכן אין השפעה על המחזורים המדווחים ואין להוציא בגינם חשבונית מס.

בנוסף, נציין כי מדובר בהכנסה החייבת במס שתדווח בדוח השנתי לשנת 2020 ולכן יש להתייחס למענקים כאל הכנסה לצרכי תשלום מקדמות למס הכנסה.

בהצלחה