בית המשפט העליון קיבל ביום שני ה - 27/07/2020 שתי עתירות שהגישו, בין היתר, מספר ארגוני מעסיקים וקבע כי חוק דמי מחלה אינו מסמיך את ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות להנפיק תעודת מחלה גורפת לכל העובדים השכירים השוהים בבידוד מחשש להידבקות בנגיף הקורונה. על כן נקבע כי תעודת המחלה הגורפת בטלה. כך פסק השופט אלכס שטיין בהסכמת הנשיאה אסתר חיות והשופט עוזי פוגלמן.

בפסק הדין צוין כי "בית המשפט הגיע למסקנה זו לאחר שניתח את לשון חוק דמי מחלה ותכליותיו וקבע כי חשש למחלה או להידבקות בנגיף הקורונה אינו בגדר 'מחלה' ששוללת מהעובד את הכושר לבצע את עבודתו, כנדרש בחוק.

עם זאת, על מנת למנוע פגיעה בעובדים ולאפשר היערכות מתאימה, נקבע כי ביטולה של תעודת המחלה הגורפת לשוהים בבידוד ייכנס לתוקף ביום 30.9.2020.