לקוח/ה יקר/ה 


הפיקוח על הבנקים הודיע על הרחבת המתווה לדחיית תשלומי הלוואות שאומץ על ידי חברות כרטיסי האשראי ועל גיבוש מתווה נוסף לדחיית תשלומי משכנתאות והלוואות צרכניות, שאומץ על ידי המערכת הבנקאית.


רצ"ב סיכום המתווה בטבלאות:

מתווה לדחיית תשלומי הלוואות על ידי חברות כרטיסי האשראי:

לקוחות שהלוואותיהם נמצאות בסטטוס דחייה בהתאם למתווה

לקוחות שלא דחו את הלוואותיהם במהלך המשבר

אוכלוסיית היעד

 • אשראי צרכני עד 100,000 ₪*.
 • לקוחות שהכנסות משק הבית שלהם אינו עולה על 20,000 ₪ נטו, נכון לתאריך 28.2.2020
 • פגיעה בהכנסה בשיעור של 40% ומעלה. אופן בדיקת הפגיעה בהכנסה: לשיקול דעת החברה.

תקופת הדחייה

עד 6 חודשים במצטבר (כולל חודשי הדחייה הקודמים) – ללא שיקול דעת החברה

3 חודשים ראשונים ללא שיקול דעת החברה + 3 חודשים נוספים בהתאם לשיקול דעת החברה

ריבית

הריבית ההסכמית

אופן התשלום שנצבר לאחר תקופת ההפחתה

הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה**

עמלות

ללא עמלה

הבהרות

 • *  לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.
 • ** בכפוף ליכולות מיכוניות הנובעות ממערך המחשוב של החברה. במידת הצורך יוצעו פתרונות חליפיים.מתווה נוסף לדחיית תשלומי משכנתאות והלוואות צרכניות, שאומץ על ידי המערכת הבנקאית:

 

משכנתאות

הבהרות

אוכלוסיית היעד

 • הלוואות שנמצאות בסטטוס של דחיית תשלומים
 • לקוחות שהכנסת משק הבית שלהם (נטו) אינה עולה על 20,000 ₪, נכון לתאריך 28.2.20
 • פגיעה בהכנסת משק הבית בשיעור של 40% ומעלה
 • התנאים הם תנאים מצטברים
 • אופן בדיקת גובה ההכנסה ואפן בדיקת הפגיעה בהכנסה: לשיקול דעת הבנק
 • שיקול דעת הבנק

  ללא

  אופן הקטנת החיוב החודשי

  חלופה א'

  הפחתת התשלום החודשי בכ- 25%, 50%, 75%.

  (שיעור ההפחתה הוא לבחירת הלקוח)

  חלופה ב'

  דחיית רכיב הקרן באופן שיביא להפחתת החיוב החודשי בין 40% ל- 75%

  (שיעור ההפחתה יהיה תוצר של מאפייני ההלוואה הספציפית, בין היתר בעקבות הרכב ההלוואה, גיל ההלוואה והתקפוה לפירעון)

  חל רק על ההלוואות שלוח הסילוקין שלהן כולל מרכיב של קרן וריבית

  כל בנק  מציע לכלל לקוחותיו אחת משתי החלופות, בהתאם ליכולות מיכונית.

  ריבית

  הריבית ההסכמית

  תקופת התשלום המופחת

  24 חודשים או פחות (לבחירת הלקוח)

  בהתאם ליכולות מיכוניות של כל בנק

  תקופת התשלום שנצבר לאחר תקופת ההפחתה

  • פריסת התשלום המצטבר שהופחת על יתרת תקופת ההלוואה

  או

  • הארכת תקופת ההלוואה בהתאם לתקופת התשלום המופחת

  בהתאם ליכולות מיכוניות של כל בנק

  עמלות

  ללא עמלה


   

  אשראי צרכני

  הבהרות

  אוכלוסיית היעד

  • הלוואות שנמצאות בסטטוס של דחיית תשלומים
  • לקוחות שהכנסת משק הבית שלהם (נטו) אינה עולה על 20,000 ₪, נכון לתאריך 28.2.20
  • פגיעה הכנסה בשיעור של 40% ומעלה
 • התנאים הם תנאים מצטברים
 • אופן בדיקת גובה ההכנסה ואופן בדיקת הפגיעה בהכנסה: לשיקול דעת הבנק
 • שיקול דעת הבנק

  ללא

  אופן הקטנת החיוב החודשי

  פריסה מחדש של כל יתרת החוב באופן שמפחית לפחות ב-50% את סכום ההחזר החודשי

  ריבית

  הריבית ההסכמית

  השפעה על תקופת ההלוואה

  הארכת התקופה היא נגזרת של הפחתת החיוב החודשי, בלפחות 50%, ובלבד שלא עולה על 3 שנים נוספות

  עמלות

  ללא עמלה


  לפרסום בנושא הרחבת המתווה לדחיית תשלומי הלוואות שאומץ על ידי חברות כרטיסי האשראי לחצו כאן

  לפרסום בנושא גיבוש מתווה נוסף לדחיית תשלומי משכנתאות והלוואות צרכניות, שאומץ על ידי המערכת הבנקאית  לחצו כאן

  אנו לשירותכם בכל עת.

  מלול ושות' - רואי חשבון