לקוח/ה יקר/ה

כדי להקל על המעסיקים ולסייע להם כלכלית בתקופת משבר הקורונה, ביטוח לאומי יפצה מעסיקים ששילמו שכר ימי מחלה לעובדים שלהם ששהו בבידוד, וישלם להם עבור ימי הבידוד של העובדים, במהלך התקופה  מ- 1.10.20  עד 31.3.21.

תנאי הזכאות:

  • ניתן להגיש בקשה עבור כל עובד ששהה בבידוד
  • כאשר העובד שהה בבידוד עקב כניסת ילדו עד גיל 16 לבידוד.
  • התשלום יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות.
  • אם העובד דיווח באיחור, התשלום יהיה לכל היותר עבור 4 ימים אחורה מיום הדיווח למשרד הבריאות.

הסכום לתשלום משתנה לפי מספר העובדים בעסק (נכון ל-1.8.20) ועלות יום הבידוד ששילם המעסיק לעובד, לפי הפירוט הבא:

  • מי שמעסיק 20 עובדים או פחות- יקבל 75% מעלות יום הבידוד ששילם לעובד.
  • מי שמעסיק יותר מ-20 עובדים- יקבל 50% מעלום יום הבידוד ששילם לעובד.

שימו לב, מסכום התשלום ינוכה יום הבידוד הראשון, וכן ינוכו ימי מנוחה.

המעסיקים יוכלו להגיש בקשה לתשלום עבור ימי הבידוד, החל מחודש פברואר 2021.

ניתן יהיה להגיש בקשה רטרואקטיבית גם עבור עובדים ששהו בבידוד במהלך החודשים 10.20 עד 01.21.

הזכאים להגיש את הבקשה לתשלום הם: המעסיק / חברי דירקטוריון או מי מטעמם שקיבל הרשאה להגיש את הבקשה לתשלום בשם המעסיק.

פרטים על אופן הגשת הבקשה יפורסמו בקרוב.

חשוב לדעת!

התשלום יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות, לכן חשוב לוודא שהעובדים מדווחים על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת.

אם העובד דיווח על בידוד באיחור, התשלום יהיה לכל היותר עבור 4 ימים אחורה מיום הדיווח למשרד הבריאות.
לדוגמה: אם העובד נכנס לבידוד ב- 1.12.20 ודיווח למשרד הבריאות ב- 6.12.20, התשלום יהיה כאילו נכנס העובד לבידוד
ב- 3.12.20.

בברכה,

מלול ושות' – רואי חשבון