אם הנך מעסיק עובד זר חשוב מאד שתפעל לפי ההנחיות הבאות:

 

ראשית עליך לפנות אל רשות ההגירה במשרד הפנים ולבקש אישור העסקת העובד הזר.

דאג לביטוח רפואי פרטי לעובד, הסדרת מגורים וחוזה עבודה בשפת העובד.

זכור כי על שכרו של העובד מוטל היטל מס הכנסה בשיעור  20% למעט ענפים מסוימים בהם יש הקלה מסוימת בשיעור ההיטל.

בגין כל עבירה על חוק עובדים זרים הרשויות רשאיות להטיל קנס של עד עשרות אלפי שקלים או מאסר של עד שנה.

לא רק זאת אלא, כל עבירה בפני עצמה "זוכה לעונש":

עבירות לדוגמה:

•  העסקת עובד זר שלא כדין מכל סוג שהוא

•  העסקת עובד זר ללא ביטוח רפואי

•  העסקת עובד זר בתנאי מגורים שאינם הולמים

•  העסקת עובד זר ללא חוזה עבודה

•  ניכויים משכרו של העובד בניגוד להוראות החוק

•  אי מסירת פירוט שכר לעובד זר

•  אי החזקת מסמכים של העובד הזר במקום העבודה

•  תיווך עבודה לעובד זר בניגוד להוראות החוק

אם הנכם מעסיקים עובדים זרים ולא בטוחים כיצד עליכם לפעול לחצו כאן לפנייה אלינו ונשמח לסייע לכם