חובת ניהול ספר הזמנות

האם אתם מודעים לחשיבות הרבה של ניהול ספר הזמנות?

בעקבות ביקורות מס הכנסה שנעשו לאחרונה, החלטנו להקדיש את החוזר ללקוחות של החודש לנושא זה:

חובת ניהול ספר הזמנות