עדכון שכר מינימום

החל משכר דצמבר 2017 יתעדכן שכר המינימום ל 5,300 ₪ ברוטו לחודש ו- 28.49 ₪ ברוטו לשעת עבודה.

שכר המינימום לנוער

גיל

אחוז משכר מינימום

שכר לחודש

(עד 40 שעות שבועיות, 173 שעות חודשיות)

תעריף לשעה

עד 16

70%

3,710 ש"ח

21.44 ש"ח

עד 17

75%

3,975 ש"ח

22.98 ש"ח

עד 18

83%

4,399 ש"ח

25.43 ש"ח

חניך

60%

3,180 ש"ח

18.38 ש"ח