החל מאפריל 2018 שבוע עבודה מחושב לפי בסיס של 42 שעות (במקום 43 שעות)

במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע, יעמוד מספר השעות היומיות על 8.6 שעות (8:36) במשך ארבעה ימים, וביום הנותר על 7 שעות ו36 דקות.

הפחתת שעת עבודה אחת תהיה ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה.

רשאי המעסיק לשנות את היום שנקבע כיום מקוצר ובלבד שיינתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו שבוע.

משמע, באותו יום מקוצר שהעובד יעבוד מעל ל7:36 שעות, ישולמו לו השעות שמעבר כשעות נוספות!

במקומות שבהם עובדים 6 ימים בשבוע, יום עבודה מלא לא יעלה על 8 שעות ביום רגיל, יום שישי לא יעלה על 7 שעות וסך שעות העבודה במהלך השבוע לא יעלה על 42 שעות.

עבודה במשמרת לילה, יום עבודה מלא לא יעלה על 7 שעות, שבוע עבודה של עובד המועסק בעבודה לילה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות.

לעניין עובדים בשכר חודשי, עדיין ממתינים להנחיה ברורה של משרד המשפטים אך ככל הנראה הפרשנות מובילה לכך ששכר העובד יחולק ב182 שעות ועל כן תעריף השעה יעודכן בהתאם.

הרחבות:

ענף

הרחבה

עובדי שמירה ואבטחה

סעיף 6 לצו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014 קובע כי שבוע העבודה בענף זה הוא בן 5 ימים. בהתאם לצו ההרחבה שבוע העבודה עומד על 42 שעות.

עובדי אולמות וגני אירועים

אורך משמרת לילה הוא  שעות, ולכן זכאי עובד בענף זה לגמול שעות נוספות החל מהשעה השביעית.

עובדי קבלן (חברות כוח אדם)

 • שעות העבודה הנדרשות למשרה מלאה במגזר הפרטי בלבד מופחתות ל-175 שעות בחודש.
 • משמעות ההטבה בפועל היא תוספת של 6% לחישוב התשלום עבור "זכויות נלוות" (למשל דמי חופשה ודמי הבראה)

עובדי ענף המלונאות

 • על-פי צו ההרחבה בענף המלונאות:
  • לעובדים קבועים שבוע העבודה הוא בן 5 ימים, 40 שעות שבועיות.
  • יום עבודה הוא בן 8 שעות (לא כולל הפסקות).
  • משמרת לילה היא בת 6 שעות ו-20 דקות.
  • משמרת ערב היא בת 7 שעות ו-20 דקות.
  • ביום ו' ובערב יום העצמאות עובדים 7 שעות בתשלום של 8 שעות, ובשאר ערבי החג עובדים 6 שעות בתשלום של 8 שעות.