א. זכאות עובד לתשלום עבור היעדרות ביום הזיכרון

החוק קובע כי קרוב משפחה של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון בתשלום מלא.

קרוב משפחה מוגדר כ: הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות.

ב. גמול בגין עבודה ביום העצמאות

יום העצמאות חל השנה בתאריך 09.05.2019 יום זה הינו יום שבתון והעובד זכאי לתשלום מלא בעבורו.

עובד יומי/שעתי יהיה זכאי לתשלום בעבור יום זה רק לאחר וותק של שלושה חודשים במקום העבודה.

עובד חודשי יהיה זכאי לתשלום בעבור יום זה מתחילת עבודתו.

עובד שעבד ביום העצמאות ומקום העבודה בו הוא עובד כלול ברשימת מקומות העבודה שיש להפעילם ביום העצמאות, זכאי לגמול של יום עבודתו בתוספת יום חופשה או לחילופין בתשלום כולל של 200%.

יום העצמאות מתחיל בשעה 20:00 בערב יום העצמאות ומסתיים בשעה 20:00 בערב למחרת.

 

המעביד אינו רשאי לכפות על עובדיו לעבוד ביום זה במקום עבודה שאינו נמנה עם מקומות העבודה שיש להפעילם בחג. אם בחר המעסיק והעובד הסכים לעבוד ביום זה, יהיה זכאי לתשלום בשיעור של 150% משכרו הרגיל, ובנוסף הוא זכאי ליום מנוחה חלופי או לחילופין תשלום בסך 200% משכרו ללא יום מנוחה.

עובד שעתי או יומי (לא חודשי) שהועסק בחג שלא מתוך בחירה, זכאי לתשלום עבור שעות עבודתו בחג בשיעור של 150% ובנוסף זכאי לדמי חגים בשיעור של 100% משכרו. סך כל התגמול שהעובד יהיה זכאי לו יהיה בשיעור של 250% משכרו הרגיל.

ג. עבודה ביום הזיכרון, ערב יום העצמאות

החוק קובע כי יום עבודה זה לא יעלה על 7 שעות (במידה וקיים חוזה, הסכם קיבוצי או נוהג במקום העבודה לפיו עובדים פחות מ 7 שעות, יפעלו לפיו).

עבד העובד מעל 7 שעות יהיה זכאי לגמול שעות נוספות.