לקוחות יקרים,

הרינו לעדכנכם כי בהתאם לצו הרחבה – קיצור שבוע עבודה, החל מיום 1 באפריל 2018 שבוע עבודה קוצר

מבלי להפחית בשכר העובדים מ-43 שעות שבועיות ל-42 שעות שבועיות.

מעתה משרה מלאה הינה 182 שעות בחודש במקום 186 בחודש.

על פי צו ההרחבה שנחתם, הפחתת שעת העבודה השבועית תיעשה ביום מוגדר וקבוע ע"י המעסיק

בהתאם לצרכיו ובהתחשב בבקשת העובדים.

השלכות צו ההרחבה:

עד כה למשרה מלאה יום עבודה רגיל בשבוע של 5 ימי עבודה היה 8.6 שעות ליום (8 שעות ו 36 דקות).

החל מחודש זה אחד מימי השבוע יארך 7.6 שעות (7 שעות ו 36 דקות).

דוגמא להשפעת הצו על השכר:

עובד במשרה מלאה עובד בשכר של 8,000 ₪. עד כה חולק השכר ב-186 ולכן שכרו לשעה עמד על 43.01 ש"ח. מעתה יחולק שכרו ב-182 ולכן שכרו לשעה הינו 43.96 ₪.

שעה נוספת תחושב לפי 43.96 ₪ כפול 125% או 150% וכן חופשה/מחלה וכל השאר.

מהצו עולה כי שכר המינימום עודכן לסך לשעה של 29.12 ₪ במקום 28.49 ₪.

נראה כי נעשה עדכון לשכר המינימום במחטף ולא בהסכמה חוקית ולכן הוגשה בקשה לבג"צ לביטול הצו.

בינתיים לא קיבל בית המשפט העליון את הבקשה לצו המניעה והוחלט שיועברו הנחיות עד לסוף חודש זה

לגבי המשך הטיפול בעתירה.

מניסיוננו, מה שניתן קשה לקחת ועלינו המעסיקים להיערך בהתאם ולעדכן את דוחות הנוכחות והשכר

בהתאם לצו והחל מיום 1 באפריל 2018.