דחיית גביית המע"מ

בעלי בתי קפה ומסעדנים יקרים,

במהלך השנה החולפת נקבע בבית הדין לעבודה כי כספי התשר ייחשבו כהכנסת המסעדה ועל המעסיק יהיה לשלם למלצרים שכר ככל עובד הכולל בתוכו זכויות סוציאליות.

תחת מחאתם של המסעדנים הושגה הסכמה כי גביית המע"מ בגין הטיפים תידחה ל-3 חודשים לשם דיונים וניסיונות נוספים למציאת פתרונות ראויים.

המחלוקת נשואת הדיון הינה לגבי כספים שמתקבלים ע"י המלצרים עצמם, לא נדרשים ע"י המעסיק ולמעסיק אין כל נגיעה בהם.