תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים  קובע כי החל מיום 1 לינואר 2019 מעסיקים אשר מעסיקים 10 עובדים ומעלה אשר להם הפקדה להסדר פנסיוני,  מחויבים בהעברת תשלומי ההפקדות בהעברת דיווח ממוכן ובהתאם למבנה אחיד שקבע המפקח.

מטרת התיקון הוא בין היתר להבטיח קיומה של התאמה מלאה בין אופן ניכוי הכספים משכר העובד לבין אופן קליטת הכספים בקופת העובד, הגברת השקיפות של הגופים המוסדיים מול העמית ומול המעסיק והסדרת אופן תשלומי גמל העובדים בישראל.

משרדנו מספק שירותי תפעול ודיווח אחיד לקופות הפנסיה ומטפל בבקרה בין הגופים המוסדיים לבין המעסיק בגין הפקדת הכספים. 

לקבלת הצעת מחיר עבור השרות ניתן לפנות אל:

רינת בן אבי 073-2311108

אורטל גוטמן 073-2311123

או במייל PENSIA@MELLOUL.CO.IL