עיצומים כספיים וכתבי אישום כנגד מעסיקים שניכו כספים משכרם של עובדיהם מבלי להעבירם לקרנות הפנסיה

בשנת 2018 ניתנו עיצומים כספיים בסכום של למעלה מ-40,000,000 ₪ בגין אי העברת ניכויים ליעדם בניגוד לחוק הגנת השכר, והוגשו 7 כתבי אישום.

בעקבות חקירה של האגף לאכיפה פלילית במינהל הסדרה ואכיפה הוגש כתב אישום בנסיבות מחמירות כנגד עמותת שערי ציון מבני ברק, העוסקת במתן שירותי אחזקת גנים ובתי ספר וכנגד נושאי משרה בעמותה בכך שלא פיקחו ולא עשו ככל הניתן כדי למנוע את העבירות המיוחסות. לפי כתב האישום, שהוגש ע"י הלשכה המשפטית במשרד העבודה, העמותה ניכתה כספים משכרם של 15 עובדים מבלי להעבירם לחברת הביטוח (לקרן הפנסיה) וזאת, בניגוד לחוק הגנת השכר.

עבירה זו של ניכוי כספים ואי העברתם ליעדם משולה לשליחת ידו של המעסיק לכיסו של העובד; היא טומנת בחובה הטעיית עובדים, המסתמכים על הרישום בתלוש השכר שלהם ואינם יודעים שלמעשה, הסכומים שנוכו משכרם לא הועברו בפועל לקופה שבה אמורים הכספים להצטבר לטובתם. כתוצאה מכך עלול להיגרם לעובדים נזק מהותי ובכלל זה פגיעה בזכויותיהם הפנסיוניות.

כתב אישום נוסף הוגש כנגד אולג בלומנוב, בעל עסק לייצור רהיטים ועבודות שיפוצים מחיפה בשם "עולם המטבח". על פי כתב האישום ניכה בלומנוב כספים משכרם של 4 עובדים, מבלי להעבירם ליעדם (קרנות הפנסיה) בתוך 30 יום וזאת, בניגוד לחוק הגנת השכר. גם כתב אישום זה הוגש בנסיבות מחמירות.

בשנת 2018 ניתנו על ידי מינהל הסדרה ואכיפה 387 התראות מינהליות ו-351 עיצומים כספיים בגובה של כ-42,550,000 ש"ח בגין אי העברת ניכויים ליעדם, בניגוד לחוק הגנת השכר. כמו כן, ניתנו 1,280 התראות ו- 44 עיצומים בגובה של 9,845,000 ₪ בגין הפרת צו הרחבה לפנסיה. בנוסף, הוגשו 7 כתבי אישום בחוק הגנת השכר וניתנו 4 גזרי דין לפי חוק זה.

הקנס העונשי המרבי בגין עבירה על עבירה זו עומד על 1,356,000 ₪ בגין כל יחידת עבירה. שמירת קיום הוראות החוק על ידי המעסיקים תמנע נקיטת הליכים משפטיים סבוכים ויקרים.