במסגרת מדיניות "יד קשה" הננקטת על ידי רשות המיסים כנגד משכירי דירות ונכסים מסחריים שאינם מדווחים על הכנסותיהם, מוגשים כתבי אישום בהליכים פליליים, ולאחרונה נפסקו גם עונשי מאסר בפועל כבדים.

כגון פסק דין בעניין עסאם (עפ"ג 63036-10-18, עסאם חרחש נ' מדינת ישראל, ניתן ביום 14.4.2019) שעסק בעניין אי דיווח על הכנסות מהשכרה:

עסאם היה בעלים של מבנים בירושלים, אותם השכיר לאחרים, במהלך השנים 2005-2011 קיבל עסאם תקבולים מהשכרת המבנים הנ"ל בסכום העולה על 2.2 מיליון ₪.  על יותר מ60% מהכנסות אלו לא נוכה מס במקור.

עסאם לא דיווח לרשות המיסים על תחילת עיסוקו בהשכרה, לא ניהל ספרים כמתחייב, לא דיווח לפקיד השומה על קבלת הכספים, לא שילם את מס ההכנסה הנובע מפעילות זו, לא הוציא חשבוניות מס ולא שילם מס ערך מוסף הנובע מכך.

בית המשפט גזר עליו 13 חודשי מאסר בפועל, 6 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 15,000 ₪, וזאת לאחר התחשבות בגילו המבוגר, העובדה שלא היו לו הכנסות נוספות בשנים האחרונות מלבד השכרת נכסים, וכן העובדה שעסאם הודה במיוחס לו ובמהלך ההליכים המשפטיים הגיש דוחות ושילם את מלוא המס הנדרש ממנו.

על מנת להמנע מחשיפה מהליכים פליליים, אנו מזכירים כי ניתן עדיין לעשות הליך של גילוי מרצון עד ליום 31.12.2019, במסגרתו מקבלים גם חסינות מהעמדה לדין פלילי.