מהו יום בחירה?

עובד המעוניין לצאת ליום חופש צריך לבקש את הסכמת המעסיק טרם יציאתו לחופש.

על המעסיק להתחשב בצרכי העובד, ובמקרה שהמעסיק מעוניין לסרב לבקשה לצאת לחופש עליו לנמק את סירובו בטעמים הגיוניים וסבירים.

יוצא מכלל זה הינו יום בחירה.

חוק חופשה שנתית קובע כי עובד רשאי להיעדר מעבודתו יומיים בשנה, יום אחד באחד מהמועדים הקבועים כימי בחירה (מפורטים להלן) ועוד יום אחד במהלך שנת העבודה לפי בחירתו. ימים אלו יהיו על חשבון ימי החופשה השנתית הצבורים של העובד ומבלי שהמעסיק יוכל להתנגד ליציאתו לחופשה במועד זה. עם זאת להודיע מראש למעסיק 30 יום קודם על כוונתו לקחת חופש ביום בחירה.

המועדים המפורטים בחוק כימי בחירה:

צום גדליה; ערב יום הכיפורים; ערב חג הסוכות; הושענא רבה; צום עשרה בטבת (יום הקדיש הכללי); תענית אסתר; פורים; שושן פורים; ערב חג הפסח; ערב שביעי של פסח; חג המימונה; ל"ג בעומר; ערב חג השבועות; צום י"ז בתמוז; צום תשעה באב; ערב ראש השנה, יום האישה הבין-לאומי; יום הזיכרון לשואה ולגבורה; יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור (ערב יום העצמאות); יום ירושלים;

אחד במאי; יום הניצחון על גרמניה הנאצית; יום פטירת הרצל; ראש השנה האזרחית.

יום קורבן זבח פסח; חג הפסח; שביעי של פסח (חג המצות); חג השבועות; מועד החודש השביעי; יום הכיפורים; חג הסוכות; שמיני עצרת – כל אלה, במועדים שבהם הם נחגגים על ידי בני העדה השומרונית.

ערב חג המולד; ערב ראשית השנה; ערב חג ההתגלות; ערב חג הפסחא; יום הבשורה; ערב עליית ישו השמיימה; ערב חג השבועות.

ערב ראש השנה ההג'רית; ערב יום הולדת הנביא; עליית הנביא השמיימה (לילת אלאסרא ואלמעראג'); ערב חג הפסקת הצום (ערב עיד אלפיטר); ערב חג הקורבן (ערב עיד אלאדחא)

ערב חג אלח'דר (אליהו הנביא); ערב חג הנביא שועייב (יתרו); ערב חג הנביא סבלאן; ערב חג הקורבן (ערב עיד אלאדחא(.

יום הזיכרון לעדה הצ'רקסית

חג הסיגד

יום האזכרה הפרטית של חלל מערכות ישראל או של מי שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה – לגבי קרוב משפחתו של מי מהם.

יש לציין כי במגזר הפרטי ההבדל היחיד בין יום בחירה ליום חופש הוא רק לעניין הסכמת המעסיק לצאת לחופש, אם ביום חופש המעסיק רשאי להתנגד מטעמים הגיוניים וסבירים, ביום בחירה אין הוא יכול למנוע מהעובד לצאת לחופש.

עובדים במגזר הציבורי וכן עובדים השייכים להסכמים קיבוציים מסוימים זכאים ליום בחירה בתשלום בהתאם להסכם, בנוסף לימי החופשה הרגילים.