מגבלות העסקת עובדים בשעות נוספות

העסקת עובד מעבר לשעות עבודה של יום מלא או שבוע עבודה מלא מזכה בגמול שעות נוספות.

עם זאת, חלה הגבלה בחוק על מספר שעות נוספות שניתן להעסיק עובד כדלהלן:

  • אסור שסך השעות נוספות במהלך כל השבוע יהיה מעל 16 שעות.
  • אסור להעסיק עובד יותר מ12 שעות ביום.
  • עובד המועסק בעבודת לילה לא יעבוד יותר מ 58 שעות בשבוע, כולל שעות נוספות.
  • בין שני ימי עבודה חייבת להיות הפסקה של 8 שעות לפחות.
  • עובדת בהריון פטורה מעבודה בשעות נוספות, במנוחה שבועית מהחודש החמישי ואילך.

יש לציין כי לאחרונה הרשיע בית המשפט את שופרסל בעקבות העסקה של עובדים מעבר לשעות נוספות המותרות על פי החוק.

על פי התביעה נחשפו 189 עברות של העסקה בשעות רבות מהמותר: עבירה אחת של העסקת עובד מעל 16 שעות, שבעה מקרים של העסקה מעל 15 שעות, 21 מקרים של העסקה מעל 14 שעות, 47 מקרים של העסקה מעל 13 שעות ו-112 מקרים של העסקה מעל 12 שעות.