יום שבתון

ביום שלישי 17 בספטמבר 2019 ייערכו הבחירות לכנסת ה-21. יום זה הוא יום שבתון במשק.

לא ניתן לחייב עובד לעבוד ביום הבחירות אלא אם מדובר בשרות ציבורי או בשרות תחבורה.

להלן רשימת סוגי השירותים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות:

בתי קפה, מסעדות, בתי מלון, בתי קולנוע, שרותי תקשורת, דלק, מכולות בשעות הבוקר, מפעלי חרושת שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות ושרותי הצלה וכדומה.

שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת.
בכל מקומות העבודה תינתן לעובדים אפשרות להצביע.


השכר המגיע לעובד שעבד ביום הבחירות:

לעובדים ביום הבחירות, גם כאלו שהסכימו לעבוד ואינם נכללים בין עובדי השירותים דלעיל, ישולם שכר בשיעור 200% או לחילופין שכר רגיל ובנוסף שעת חופשה לכל שעת עבודה.

יש לבדוק אם אין הוראות מיטיבות במסגרת הסכמים קיבוציים וכדומה.


השכר המגיע לעובד שלא עבד ביום הבחירות: 

עובד שטרם עבד 14 ימים במקום עבודתו לא זכאי לשכר ביום הבחירות במידה ולא עבד בו. עובד שעבד במקום עבודתו לפחות 14 ימים רצופים ובסמוך למועד הבחירות ושאינו נדרש לעבוד ביום זה, זכאי לתשלום רגיל עבור יום הבחירות מבלי שינוכה לו יום חופש.