לקוחות יקירם, בכתבה זו ריכזנו עבורכם את כל החוקים החשובים בהעסקת בני נוער במהלך החופש הגדול

 

בני נוער הם כוח עבודה זול ונמרץ ובשל כך מעסיקים רבים מנצלים את החופש הגדול ומעסיקים בתקופה זו בני נוער. אולם, אלו זכאים לתנאי עבודה והעסקה שונים משאר ציבור העובדים וחוסר היכרות עם החוקים להעסקת נוער והפרתם מהווה עבירה פלילית ועלולה להוביל למאסר ו/או לקנסות בגובה של עד עשרות אלפי שקלים. כדי להקל, הבאנו לכם כאן את כל החוקים להעסקת נוער.

גיל העסקה- ככלל, מותר למעסיק להעסיק בני נוער החל מגיל 15, גם במהלך שנת הלימודים (אך לא בשעות הלימודים). עם זאת, בחופשות לימודים רשמיות ולרבות במהלך חופשת הקיץ, מותר להעסיקם כבר מגיל 14 ובלבד שמדובר בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותם ולהתפתחותם של בני הנוער.

לגבי העסקת בני נוער בהופעות ובפרסומות, דרוש היתר מיוחד ממשרד הכלכלה, וחלים כללים מיוחדים לעניין.

הצגת אישור רפואי- החל משנת 2014, בני הנוער לא נדרשים עוד להנפיק פנקס עבודה מלשכת שירות התעסוקה, אך במקום, המעסיק נדרש להחזיק אישור רפואי בתוקף של הנער מרופא משפחה כי הנער כשיר לעבודה וצילום תעודת זהות של הנער או של הורי הנער. בנוסף, על המעסיק לנהל פנקס רישום עם הפרטים הבאים של הנער: שם, מספר הזהות, תאריך לידה, תאריך תחילת העבודה ופירוט מדויק של ימי ושעות העבודה.

מסירת הודעה על תנאי העבודה- חובה למסור לנער הודעה בכתב על תנאי העסקתו, לא יאוחר מ-7 ימים ממועד תחילת עבודתו. בהודעה יפורטו פרטי זהות המעביד והעובד, תאריך תחילת עבודה ומשך תקופת ההעסקה; עיקרי התפקיד של העובד; פרטי שמו ותפקידו של הממונה הישיר של העובד; גובה השכר לשעה של העובד; אורכו של יום ושבוע העבודה וכן פרטים נוספים אשר יעידו לגביי המצופה מן העובד בתקופת עבודתו. החובה למסור הודעה כאמור, חלה גם לגבי שינוי בתנאי ההעסקה, מהיום שנודע למעביד על השינוי.

שעות עבודה- מותר להעסיק בני נוער עד 8 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות. בעסקים בהם עובדים מעל שמונה שעות ביום כחוק, ניתן להעסיק את בני הנוער עד 9 שעות ביום, בתנאי ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות. במידה והנער עובד במקום עבודה נוסף, על המעסיק לוודא שעבודתו בשני המקומות יחד לא תעבור את המכסה המותרת. כמו כן, העסקה בשעות נוספות אסורה.

לאחר 6 שעות עבודה חובה לתת לבני הנוער העובדים הפסקה של לפחות 45 דקות למנוחה ולסעודה, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. ההפסקה לא תיחשב כחלק משעות העבודה של הנער. אנו ממליצים לסכם מראש עם בני הנוער את עניין ההפסקה על מנת למנוע מחלוקות ואי הבנות.

עבודה ביום המנוחה השבועי- בימי שישי ובערבי חג ניתן להעסיק בני נוער עד כ- 7 שעות ביום אך חובה להעניק להם יום מנוחה שבועי שבו לא יעבדו (ליהודים - יום שבת. בני דת אחרת יכולים לבחור בין שישי, שבת וראשון). איסור זה הוא מוחלט ואי אפשר לקבל היתר להעסקת בני נוער ביום זה.

עבודת לילה-  

בני נוער עד גיל 16- חל אסור על העסקתם מהשעה 20:00 בערב ועד 8:00 בבוקר.     

נערים שגילם הוא בין 16 ל- 18- חל איסור על העסקתם מהשעה 22:00 בערב ועד 06:00 בבוקר.

בתקופת חופשת לימודים רשמית- ניתן להעסיק נוער בני 16 עד 18, עד השעה 24:00 בלבד. אם ההעסקה הסתיימה אחרי השעה 23:00, על המעסיק לדאוג להגעת בני הנוער לביתם באמצעותו או באמצעות מישהו מטעמו, לא בתחבורה ציבורית, מיד לאחר סיום העבודה.

רישום שעות העבודה- חובה על מעביד לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער. במידה ורישום זה נעשה באופן ידני, יש לאשר את רישום השעות בסיומו של כל יום עבודה בחתימה של הנער והמעביד.

שכר המינימום לבני נוער עובדים- שכר מינימום הוא הסכום המינימאלי אותו חובה על המעסיק לשלם לעובדו, גם במידה והעובד מוכן לעבוד תמורת שכר נמוך יותר.

גיל

  שכר לשעה ברוטו

עד 16

21.45 ש"ח

עד 17

 22.98 ש"ח

עד 18

25.43 ש"ח

מבוגר (להשוואה)

  29.12


תשלום על נסיעות למקום העבודה- בנוסף לשכר העבודה זכאים בני הנוער להחזר הוצאות נסיעה. סכום ההחזר המקסימאלי להחזר הוצאות נסיעה בו מחויב המעסיק הוא 22.60 ש"ח ליום עבודה או לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות, או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי" (לפי הזול מביניהם)

"תקופת התלמדות" או "תקופת ניסיון", ימי הכנה וישיבות עבודה- כל תקופת העסקתו של הנער, מחייבת תשלום שכר עבור כל שעת עבודה החל מן השעה הראשונה, לרבות תקופת "התלמדות" או תקופת "ניסיון" , ימי הכנה וישיבות עבודה לרבות השתלמויות לקראת קייטנות.

ביטוח פנסיוני: בני נוער אינם זכאים להפרשות פנסיוניות.

תשלומי ביטוח לאומי: בני נוער פטורים מתשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות. תשלומים אלו חלים על המעסיק, והוא לא רשאי לנכותם משכרו של הנער.

קנסות ועונשים- אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים. כל ניכוי מהשכר, בגין "קנסות" "נזקים" וכיוצא באלה אסור, כל עוד לא הותר על פי החוק.

* חוזר זה מובא לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד מוסמך בדיני עבודה.