בני זוג העובדים יחד

 

עדכון חשוב לעניין עבודת בני זוג בעסק משותף, נכון לתאריך 04.01.2014:

אתמול אושר סופית שינוי לחוק לעניין חישוב נפרד / מאוחד לבני זוג העובדים יחדיו.

החל משנת 2014 אין הגבלת שכר והתנאים לחישוב נפרד הם:
1. עבודת בן הזוג נחוצה.
2. שכר בן הזוג תואם את תרומתו לעסק.
3. אם עבודת בן הזוג מתבצעת בבית הנישום אזי זה מקום העסק.

עד היום התנהלות הרשויות מול בני זוג העובדים יחדיו היתה כדלהלן:

רשויות המס תמיד הסתכלו בעין חשדנית על בני זוג העובדים יחדיו בעסק משותף, מתוך חשש שמדובר בפיקציה מתוך כוונה לעשות מניפולציה בגובה המס המוטל על בני הזוג.

לכן, הן קבעו הוראות מס מחמירות יותר בהן יחול מס מוגדל על עסקאות הנעשות עם קרובים, לעומת עסקאות מס דומות שאינן עם קרובים.

דוגמאות:

  1. עובד העובד אצל קרוב משפחתו אינו זכאי למענק מס הכנסה שלילי.
  2. מעסיק הזכאי להטבות בגין עובדיו (כגון תמריצים בעיר אילת), יתכן ותישלל ממנו הזכאות להטבה.
  3. תיתכן פגיעה בגמלאות / קצבאות, מביטוח לאומי.

הסוגיה הנרחבת והמדוברת  ביותר בנושא הנה בני זוג העובדים יחד,

ידוע, כי עיסוקם של בני זוג בעסק משותף תורמת להגדלת התפוקה והיעילות הכלכלית של העסק ועד לאחרונה אפשרו ברשות המסים חישוב נפרד תוך הוכחת נחיצות עבודת בן הזוג בעסק, תרומתו לרווחים וסבירות השכר.

חשוב לדעת כי בתי המשפט מאמצים עמדה נוקשה ללשון החוק. לאחרונה נפסקו מספר פסקי דין המצדדים דווקא בידם הקשה של רשויות המס ונקבע כי בני זוג העובדים יחד יהיו חייבים בחישוב מס מאוחד בכל מקרה של עבודה משותפת.

על המעסיק קרוב משפחה קיימת חובת ההוכחה כי העסקתו חיונית ותנאי עבודתו ושכרו הן ככל העובדים. (חובת ההוכחה קיימת בכל מקרה, אך עדיין תיתכן שלילת זכויות כדלהלן.)

חשוב לדעת גם כי בעקבות פסקי הדין יכולים פקידי השומה לתקן שומות אחורה לבני זוג אשר ניתן להם חישוב נפרד לעבודה משותפת.

חישוב נפרד לבני זוג יאושר בהתקיים התנאים הבאים:

  1. לבן / בת הזוג אין הכנסה אחרת פרט להכנסת העסק המשותף. 
  2. מקום העסק הקבוע אינו בדירת המגורים של בני הזוג.
  3. כל אחד מבני הזוג עבד במקום העסק לפחות 36 שעות בשבוע ולפחות 10 חודשים בשנת המס.
  4. הכנסת בן הזוג המוכרת לצורכי מס לחישוב נפרד תהיה עד 48,960 ש"ח לכל השנה.
  5. תינתן הודעה בכתב לפקיד השומה.

הצעה לתיקון החוק:

בתחילת שנת 2013 שר האוצר לפיד,  הגיש תזכיר חוק שנועד לתקן במקצת את המצב בכך שהתקרה תועלה באופן הדרגתי עד לשנת המס 2017 ל- 108,000 ₪. בדומה לשכר הממוצע במשק. לפי הצעת החוק ההכנסה לחישוב נפרד בשנת 2014 תועלה ל- 60,000 ₪.

בד בבד עם העלאת התקרה נקבע קנס גבוה במיוחד למי שיימצא בשומה סופית כי נתבע חישוב נפרד, מבלי שנתקיימו 5 התנאים שפורטו דלעיל.

באם הנכם בני זוג העובדים בעסק משותף, נא פנו בהקדם למשרדנו לשם ייעוץ והדרכה, לחצו כאן לתיאום פגישה או בטלפון 02-6515222