העלאת שכר המינימום לעובדי קבלן בענף הניקיון במגזר הפרטי החל מחודש מרץ 2014.

אם אתה קבלן להעסקת עובדי ניקיון או לחלופין, הנך עובד בענף הניקיון במגזר פרטי, כדאי שתדע כי: 

השר נפתלי בנט בשיתוף עם יושב ראש ההסתדרות עופר עייני קיבלו החלטה להעלאת שכר המינימום של עובדי הקבלן במגזר הפרטי. לקריאת הכתבה שפורסמה במשרד הכלכלה