המלחמה בהון השחור – הטלת מגבלות על עסקאות במזומן

הממשלה מבקשת להילחם בתופעת ההון השחור, אשר מקל על העלמות מס, הלבנת הון, ביצוע עברות שונות ומימון פעילויות טרור.

באמצעות ועדת לוקר התקבלו המלצות הנוגעות ל 3 תחומים:

1.הגבלת סכום העסקאות בהן ניתן להשתמש במזומן:

  • הגבלת סכום עסקה במזומן באופן מיידי ל 10,000 ₪. בעוד שנה יוגבל הסכום ל 5,000 ₪.
  • הגבלת סכום עסקה בין צדדים פרטיים ל 15,000 ₪. (עד היום היתה מגבלה רק לעוסקים מורשים, היום הורחב האיסור לכלל האוכלוסיה).
  • הפרת איסורים אלו מהווים עבירה פלילית, בגינה יוטל קנס מנהלי או עיצום כספי לעוסק.

2.הגבלת השימוש בשיקים:

  • הגבלת האפשרות לפרוע צ'יק שסוחר יותר מפעם אחת, בשלב ראשון עד סכום של 10,000 ₪. וכעבור שנה עד 5,000 ₪. הוועדה ממליצה לאסור בעתיד על מסחר בשיקים בכל סכום.
  • איסור הוצאת / קבלת צ'יקים שלא מצוין עליהם שם המוטב.
  • צ'קים סחירים משמשים תחליף לשימוש במזומן ועל כן יחולו עליהן מגבלות דומות.

3.קידום השימוש באמצעי תשלום אלקטרונים מתקדמים:

  • כרטיס חיוב מיידי וכרטיס נטען יכולים להוות תחליף הולם לשימוש במזומן.
  • קידום ארנק וירטואלי חכם
  • הגברת השימוש הממשלתי באמצעי תשלום אלקטרונים ועוד...