אין סיבה "לספוג" יותר תשלומי מע"מ לפני קבלת תשלום בפועל

 על פי חוק מס ערך מוסף, כשמדובר במכירות, על העוסק להוציא חשבונית מס מיד עם מסירת הסחורה לקונה (למעט חריגים מסוימים). מה שיצר מצבים רבים בהם נאלץ העוסק "לספוג" ולשלם את המע"מ הרבה לפני שקיבל תשלום מהלקוח.

 

באפריל 2012פורסם תיקון לחוק מס ערך מוסף, שעניינו מועד החיוב במס.

על פי התיקון לחוק מועד החיוב במס עבור עוסקים שמחזור עסקיהם אינו עולה על 1,950,000 ₪ לשנה. ואינם מעסיקים יותר מ 6 עובדים. לא יהיה עם מסירת הטובין לקונה, אלא עם קבלת התמורה בעד המכירה.

כלומר על העוסק להוציא בקשת תשלום או חשבון עסקה. ורק לאחר קבלת התשלום יש להוציא חשבונית מס אשר בעדה יועבר תשלום בהתאם לרשויות.

 

בדצמבר 2014 הורחב תיקון החוק וקבע כי החל מיום 1/1/2015 במעגל העוסקים אשר לגביהם מועד החיוב במס יהיה עם קבלת התמורה יכנסו גם עוסקים שמחזור עסקיהם אינו עולה על 3,450,000 ₪ בשנה.

 

במידה והינך נמנה עם ציבור עוסקים זה ונתקל בקשיים ביישום התיקון לחוק, נשמח לעזור.