מעסיקים שימו לב!

כאשר הנכם מפרסמים מודעת דרושים באמצעי התקשורת השונים, עליכם לוודא כי המודעה אינה מנוסחת באופן המהווה אפליה על רקע דת, לאום, גיל, מין, נטייה מינית, השקפה פוליטית, שירות מילואים או מוצא.

המודעה אמורה לעסוק ברקע המקצועי הנדרש ותיאור התפקיד בלבד.

יש להימנע מפרסום משפטים כגון "דרושים בחורים נאים" או "העבודה מיועדת לצעירים" אשר מהווים אפליה ישירה.

יש לסייג כי ישנה גם אפליה מותרת כגון דרישת תואר שני עבור משרת מרצה באוניברסיטה. תנאי המהווה צורך ישיר ליכולת ביצוע המשרה. או שליטה בשפה העברית למשרת פקידת קבלה.

בראיון העבודה: יש להציג למרואיין שאלות מקצועיות בלבד ואין להציג שאלות הנוגעות לנושאים הרשומים מעלה, כגון האם יש לך ילדים? או מהי השקפתך הפוליטית?

שימו לב כי שאלות בנוסח לא הולם כגון: האם אתה לא מבוגר מדי לתפקיד? או, האם את מתכננת עוד ילדים? יכולים לחשוף אתכם לתביעה על רקע אפליה. 

מצ"ב קישור למדריך למעסיק של משרד המסחר והתעסוקה