ביקורת פנים וניהול סיכונים

משרדנו מציע שירותי ביקורת פנים למגוון מוסדות וארגונים ובמגוון תחומים.

הפלוס שאנו מציעים – דגש מיוחד על תרומתה של הביקורת לשיפור הרווחיות והשגת יעדי הארגון באופן אפקטיבי.

מטלות הביקורת הפנימית מבוצעות על ידי מבקרים פנימיים מקצועיים ומנוסים, בהתאמה לצורכי הלקוח,  בהקפדה על יחסי אנוש ונועם הליכות ובאחריות אישית מלאה.

אנו שמים דגש על:

 • תפיסת הביקורת הפנימית כמקצוע ועבודה על פי תקנים מקצועיים מקובלים.
 • מעורבות אישית גבוהה בארגון המבוקר ולקיחת אחריות אישית.
 • כיסוי תחום הביקורת באופן יסודי תוך התמקדות בממצאים המהותיים והמשמעותיים.
 • הבטחת אפקטיביות הביקורת ומתן "ערך מוסף" לארגון המבוקר בקידום מטרותיו.
 • כתיבה בהירה ועניינית המותאמת לצרכי הלקוח וכוללת תקציר מנהלים לצד פירוט ממצאים המגובה באסמכתאות וכן המלצות ביקורת אופרטיביות וישימות.
 • לאחר סיום הביקורת, אנו נלווה את הלקוח בכל עניין הקשור בדוח, לרבות הצגתו בפני ההנהלה, ועדת הביקורת, הדירקטוריון וככל שיידרש.

אנו מתמחים בביקורת פנים במגוון תחומים כדלקמן:

ביקורת פנימית תפעולית:

ביקורת המתמקדת בהתאמת הפעילות לחקיקה ולרגולציה הרלוונטיים, התנהלות אפקטיבית העומדת ביעדים באופן יעיל וכלכלי.

במסגרת ביקורת זו נבדקים בין היתר:

 • השגת יעדים ועמידה בתקציב ובתכניות העבודה.
 • חסכון ויעילות בשימוש במשאבי הארגון.
 • בקרות ניהוליות, בקרות איכות ומתן מענה לסיכונים.
 • התנהלות בהתאם לחוק, לרגולציה ולכללי האתיקה.    

ביקורות פיננסיות:

ביקורת המתמקדת בהתנהלות הפיננסית על היבטיה השונים: תקציבית, גבייה ותשלומים, ניהול כספים, קופות ועוד.

במסגרת ביקורת זו נבדקים בין היתר:

 • ניהול פיננסי ותקציבי.
 • רישום נאות ושמירה על נכסי הארגון.
 • פעילויות מימון והשקעות, הגנה מסיכוני מטבע.
 • התאמות בנקים ותזרימי מזומנים.
 • הגבייה, הטיפול בחובות וגיולם.
 • תשלומים לספקים.
 • תשלומי שכר העובדים.
 • ספירה וצבירה של מלאי.

ביקורת מערכות מידע ואבטחת מידע:

במשרדנו אנשי מערכות מידע המתמחים בביקורת על מערכות מידע, ניתוח קבצי נתונים גדולים וביקורת אבטחת מידע על כל היבטיה הפיסיים והטכנולוגיים.

במסגרת זו נבדקים בין היתר:

 • סיכוני מערכות מידע ואבטחת מידע.
 • אפקטיביות מערכות המידע במענה לצרכי הארגון.
 • קיום בקרות אפקטיביות בסביבת המחשב.
 • תפעול יחידת המחשב ואיכות התמיכה.
 • פיתוח, רכישה ותחזוקה של מערכות המידע.
 • המשכיות והתאוששות מאסון.
 • אבטחת המידע והרשאות.

איתור ומניעת הונאות ומעילות:

במשרדנו מבקרי פנים בעלי ניסיון עשיר בתחום.

נושא איתור ומניעת הונאות הנו חלק מכל ביקורת ובנוסף נערכות ביקורות מיוחדות הממוקדות לטיפול בסיכוני הונאות ומעילות. אנו מומחים בביצוע תהליכי בדיקה וחקירה גלויים וסמויים תוך שימוש בכלים חקירתיים לאיתור ההונאה, זיהוי היקפה ונזקיה, מיקוד האחריות וגיבוש "תיק ראיות" שישמש את הארגון לכל מטרה ובדיסקרטיות מלאה.

ניהול סיכונים

למשרדינו ניסיון רב בעריכת סקרי סיכונים כוללים בארגון וכן כחלק אינטגרלי מכל ביקורת הנערכת. אנו ניתן מענה לסיכונים בכל תחום לרבות: סיכונים תפעוליים, פיננסיים, משפטיים, טכנולוגיים, אבטחת מידע, חשיפה להונאות ועוד. במסגרת סקר סיכונים אנו נציג את מוקדי הסיכון הבולטים, ההסתברות להתרחשותם, הנזקים הגלומים בהם וכן המלצות אופרטיביות להקטנתם במסגרת "סיבולת הסיכון" של הארגון.

אנו מציעים למבקרים פנימיים ראשיים – עריכת סקר סיכונים הממוקד לצורך הכנת תכניות עבודה לביקורת.

ביקורות מקצועיות

משרדנו עורך ביקורות בתחומים מקצועיים וייחודיים בהנחיה ובפיקוח מומחי הביקורת שלנו ובסיוע בעלי מקצוע מתחומים שונים (ממשרדנו או במיקור חוץ) כגון: מהנדסי תעשיה וניהול, משפטנים, רואי חשבון, יועצי מס, חשבי שכר, מומחי ביטוח, מומחי מחשבים, ארגון ושיטות, הנדסה אזרחית ועוד.

כלי ביקורת מתקדמים

משרדנו מפעיל מתודולוגיות וכלי ביקורת מתקדמים, ביניהם שימוש בכלים ממוחשבים לביקורת, באמצעותם נשלפים נתונים מקבצים ומסדי נתונים של הארגון המבוקר, ומתבצעת פעילות ניתוח ובדיקה של תנועות, תוך איתור פערים, כפילויות וחריגים.